Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü Kayıt Arşivi

 

Programın kayıtlarını buradan dinleyebileceğiniz gibi, podcast kanalına üye olarak farklı podcast uygulamaları aracılığıyla mobil cihazlarınızdan da dinleyebilir, yeni bölümler yayınlandıkça haberdar olabilirsiniz:iTunes / RSS

Podcast kanalları ve üyeliği hakkında daha detaylı bilgi almak içintıklayın.

Örn., 25.01.2020
Örn., 25.01.2020
Claudia Bülbül'le İstanbul'da Afro-kültür alanını, Afrika ülkelerinden göçmenlerin ve Afro-Türklerin bu alanla ilişkilerini konuşuyoruz.
Göçmenin Müziği Müziğin Göçü'nün 9 Ekim 2018 tarihli programında etnomüzikolog Mehtap Demir'le sohbetimiz devam ediyor. Sohbetimizin ikinci haftasında Türkiye'den İsrail'e taşınan müzikal etkileri konuşuyoruz.
Etnomüzikolog Mehtap Demir'le yaşadığımız coğrafyada Yahudi müzik kültürünün geçmişini ve bugününü konuşuyoruz. 
11 Eylül 2018 tarihli Göçmenin Müziği Müziğin Göçü'nde etnomüzikolog Ulaş Özdemir'le Aşıkların göçünü konuşuyoruz.
Sezgin İnceel'le ikidilli eğitimde müziğin rolünü konuşuyoruz.
Göçmenin Müziği Müziğin Göçü'nde bu hafta Bilgihan Akbaba Bozok'la Karaağaçlı Pomak Göçmen topluluğunun müzik pratiklerini ve Balkanlılık kimliğinin müzik aracılığıyla kuruluşunu konuşuyoruz.
Bu haftaki programda müzikolog Martin Greve'yle "Almanya'daki Hayali Türkiye'nin Müziği"ni konuşuyoruz.
İstanbul'da çeşitli göçmen müzik topluluklarında klavye ve melodika çalan Hamode Sheikhali ile Suriye ve İstanbul'daki müzik yaşamına ilişkin izlenimlerini konuşuyoruz. 
Dijan Özkurt'la Kafkasya'da ve diyasporada Çerkes müziğini konuşuyoruz. 
Omer Alkilani'yle İstanbul'da Suriyeli müzisyenler tarafından kurulan Mood Band'ı ve göçmen müzisyenlerin İstanbul'da müzik yapma olanaklarını konuşuyoruz.
Suriyeli Kürt müzisyen Hozan Othman'la İstanbul'daki müzik yapma deneyimini konuşuyoruz.
Owen Harris'le farklı göç deneyimlerini bir araya getiren Country for Syria'yı konuşuyoruz.
Etnomüzikolog Sungu Okan'la 20 yüzyıl bestecisi Igor Stravinski'nin Rusya'dan Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletlerine göç serüvenini ve göçün müziğine etkisini konuşuyoruz.
Akademisyen Bülent Kabaş'la Almanya'daki Türkiyelilerin güncel müzik üretimini ve alternatif diasporaların seslerini konuşuyoruz.
Göçmenin Müziği Müziğin Göçün'ün 10 Nisan tarihli programında etnomüzikolog Belma Oğul Kurtişoğlu'yla Boşnak müziğinin bulunduğumuz coğrafyadaki göçünü konuşuyoruz.
Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü'nde bu hafta sanatçı Pınar Öğrenci'yle müzik ve göç odaklı işlerini konuşuyoruz. 
Hussain Hajj'la Suriye'de ve Türkiyede Kürt müzisyen olmayı konuştuk. 
Göçmenin Müziği Müziğin Göçü'nün 13 Şubat tarihli programında Haris Rigas ve Güneş Demir'le, göçle yakından ilişkili bir müziği, rebetikoyu konuştuk.
Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü'nde Enzo Ikah'la, Kongo'dan İstanbul'a uzanan hikayesini ve geçtiğimiz on yıl içinde göçmen bir müzisyen olarak Türkiye'deki deneyimini konuşuyoruz  
Murat Meriç'le ikinci programımızda sohbetimize devam ediyor, Almanya'daki Türkiyelilerin müziksel üretimlerinin farklı dönemlerini konuşuyoruz.

Sayfalar