Kör annelerin annelik deneyimi

-
Aa
+
a
a
a
Açık radyo
 

Kör annelerin annelik deneyimi

Ebelik Anabilim Dalı doktora öğrencisi olan Büşra Akgümüş Suna ile sakatların anne oluşunun ebeler tarafından nasıl algılandığı üzerine konuşuyor, görme engelli anneler hakkındaki yüksek lisans tezinin bulgularından ve öneminden söz ediyoruz.