Tezahür: 24 Nisan 2019

Tezahür'e vereceğimiz 6 aylık bir ara öncesi, geçtiğimiz 3buçuk senenin bakiyesini çıkardık.