Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü: 24 Nisan 2018

Akademisyen Bülent Kabaş'la Almanya'daki Türkiyelilerin güncel müzik üretimini ve alternatif diasporaların seslerini konuşuyoruz.