Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü: 30 Ocak 2018

Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü'nde Enzo Ikah'la, Kongo'dan İstanbul'a uzanan hikayesini ve geçtiğimiz on yıl içinde göçmen bir müzisyen olarak Türkiye'deki deneyimini konuşuyoruz