Yararlı Sanat Arşivi: 28 Kasım 2017

 

Yararlı Sanat Arşivi'nin üçüncü bölümünde konuk sanatçı Didem Özbek ile beraber sanatın göç etme ve göç edememe hallerine dair müdahale imkanları ve örnekleri üzerine konuşuluyor.