Önce Sağlık: 25 Kasim 2011

Önce Sağlık: 25 kasım 2011: İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı ve de Önce Sağlık'ın eski kadrosundan Serdar Çintan'la sağlık sektöründe köklü değişiklikler getiren Kanun Hükmünde Kararname hakkında...