Önce Sağlık: 2 Kasım 2012

Önce Sağlık: 2 Kasım 2012: İstanbul tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören'le açlık grevlerini konuştuk.