Önce Sağlık: 31 Ocak 2014

Önce Sağlık: 31 Ocak 2014 : İstanbul Tıp Fakültesi'nden Akif Akalın'la Toplumcu Tıbba Giriş adlı kitabından yola çıkarak halk sağlığı ve toplumcu tıp hakkında konuştuk.