Acik_Mimarlik 21 Mart 2013

Acik_Mimarlik : 21 Mart 2013 Kaya Arıkoğlu ile kendi mimarlığı ve Amerika'dan sonra Adana'ya dönmesinin nedenlerini, metropol dışı mimarlık üzerinden konuşuyoruz.