Acik_Mimarlik 18 Temmuz 2013

Acik_Mimarlik : 18 Temmuz 2013 Meclis'ten geçen bir torba yasayla meslek odalarının yetkilerinin kısıtlanmasını, TMMOB'ni ve politik olmakla suçlanmasına dair yorumları konuştuk.