Tohumdan Hasada 17 Şubat 2012: Gündönümü Çiftliği, Aysun Sökmen

Tohumdan Hasada 17 Şubat 2012: Gündönümü Çiftliği, Aysun Sökmen'le inekler ve süt hakkında