Tohumdan Hasada 16 Kasım 2012:

Buğday Derneği Başkanı Güneşin Aydemir'le, kadınların dünyamızı dönüştürmekteki rolü ve sorumluluğu.