18 Ekim 2012: Yusuf Atılgan Sempozyumu: Hilmi Tezgör

Açık Dergi'de Modern Türkçe edebiyatın nev-i şahsına münhasır yazarlarından Yusuf Atılgan'ın eserinin çeşitli açılardan konuşulduğu sempozyumda Hilmi Tezgör'ün yaptığı konuşmayı dinledik.