4 Mart 2014: Yenileme Alanları ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurumu'nun Emek Sineması'nın Yıkımı Hakkında Suç Duyurusu. Basın Duyurusundan Sesler: Mücella Yapıcı, Can Atalay

4 Mart 2014: Yenileme Alanları ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurumu'nun Emek Sineması'nın Yıkımı Hakkında Suç Duyurusu. Basın Duyurusundan Sesler: Mücella Yapıcı, Can Atalay