Açık Yeşil 3 Ekim 2012

Toplumun büyük tepkisi ile karşılanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik tasarısını konuşmak üzere Avukat ve Deniz Tavşancıl ve Tolga Öztorun'la