"İklim felaketleri sonrasında toplumsal cinsiyete bağlı şiddet de artıyor"

-
Aa
+
a
a
a

İklim Kuşağı Konuşuyor'da Atlas Sarrafoğlu, plastik kirliliğinin çoklu etkinlikleri, toplumsal eşitsizliklerin dezavantajlı grupları iklim krizine daha hassas kıldığına dair araştırmalardan ve iklim krizinin her geçen gün derinleştiğini gösteren gelişmelerden söz ediyor.

""

Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoşgeldiniz. Geçtiğimiz Cumartesi günü 25 Mayıs Dünya Plastiksiz Günü idi. Plastik kirliliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için kalıcı bir etki ve fark yaratabilmek artık şart olduğundan plastikle ilgili bir iki şey söylemeden geçmek istemiyorum; Plastik kirliliği 1952'den bu yana yaklaşık 200 kat arttı ve yılda yaklaşık 400 milyon ton plastik atık oluşmasına yol açtı. Bunun %60'ından fazlası doğal çevreye veya çöplüklere gidiyor. İlk ticari olarak kullanılan plastik ürün 1907'de piyasaya sürüldü, ancak seri üretim 1952'de başladı. Bugün, yıllık olarak üretilen plastik miktarı, insanlığın toplam kütlesinin üçte ikisi kadar. Dünyanın en büyük plastik kirliliğine sebep olan Amerika Birleşik Devletleri, yılda yaklaşık 42 milyon metrik ton plastik atık üretiyor, bu miktar Çin'in neredeyse iki katı ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinden daha fazla. Bu atığın tahmini 1.13 ila 2.24 milyon metrik tonu her yıl okyanus ve karasal ekosistemleri kirletiyor.

Plastik atıkların etkisi alarm verici!

Okyanus yüzeyinin yaklaşık %40'ı plastik atıklarla kaplı ve bilim insanları, mevcut plastik tüketim oranları bu şekilde devam ederse, 2030 yılına kadar okyanusta balıklardan daha fazla plastik olabileceği konusunda uyarıyor. Her yıl en az 8 milyon ton plastik atık dünya okyanuslarına giriyor ve deniz yaşamını ve ekosistemleri olumsuz etkiliyor. Hayvanlar plastik yutuyor, plastiklere dolanıyor ve atıklar istilacı türlerin yayılmasını kolaylaştırıyor. Müdahale edilmezse, plastik kirliliğinin önümüzdeki yirmi yıl içinde yılda 29 milyon tona çıkması bekleniyor. Ancak bilim insanları, bȃkir plastik üretimini azaltarak, atık toplama sistemlerini iyileştirerek ve geri dönüştürülebilir plastiklere yatırım yaparak bu kirliliğin %80'ini azaltabileceğimize inanıyor.

Ayrıca, her yıl okyanuslara 500.000 ila bir milyon ton hayalet balıkçı ağları giriyor. Bu malzeme, yılda en az 100.000 deniz hayvanının ağlara takılarak veya boğularak ölümüne yol açıyor. Deniz hayvanları ayrıca plastik atıkları ve mikroplastikleri yutuyor, bu daha büyük plastik atıklarının gözle görülmeyecek kadar küçük plastik parçacıklara yani mikroplastiklere dönüşmesine neden oluyor. Bu plastikler besin zinciri boyunca ilerleyerek sonunda insanların plastik tüketmesine neden oluyor. Ortalama olarak, insanlar haftada yaklaşık beş gram plastik yutuyor, bu da yıllık olarak tam bir yemek tabağına ve hayat boyu 19 kilogram plastik tüketimine eşdeğer. Tam 19 kilo! İnanılır gibi değil.

Plastik üretimi aynı zamanda sera gazı emisyonlarına önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde plastik üretimi, yılda 232 milyon ton emisyon üretiyor, bu da 116.5 gigawatt kömür santrallerine eşdeğer. 2030 yılına kadar plastik üretiminin kömür santrallerinden daha fazla emisyon üretmesi bekleniyor. Plastik yiyecek ambalajları ve içecek şişeleri üretmek için, toprağın altından fosil yakıt çıkarılması, taşınması ve endüstriyel olarak işlenmesi gerekiyor, bu süreçler milyonlarca ton sera gazı emisyonuna, özellikle de karbondioksitten 25 kat daha güçlü olan metan emisyonuna katkıda bulunuyor.

COVID-19 pandemisi, tek kullanımlık plastik tüketiminde bir artışa neden olarak plastik kirliliğini daha da kötüleştirdi. Bu, dünya çapında tahmini 8.4 milyon ton plastik atık oluşmasına yol açtı ve bunun 25.900 tonu okyanuslara karıştı, bu da 2.000'den fazla çift katlı otobüse eşdeğer. Pandeminin talebi doğrultusunda tek kullanımlık cerrahi yüz maskeleri, kişisel koruyucu ekipmanlar ve dezenfektan şişeleri günlük ihtiyaçlar haline geldi. Karantina ve güvenlik önlemleri ayrıca gıda paketleme kullanımını artırdı. Ancak bu plastik tüketimindeki artış, büyük miktarda plastik atık oluşmasına neden oldu.

Plastik kullanımı ve şu anda plastiğin hayatımızdaki yerine baktıktan sonra bir sonraki iklim ve cinsiyet konusu ile ilgili haberime geçiyorum.

Kadınlar, çevresel krizlerden özellikle etkilenirler çünkü mevcut sosyal ve ekonomik dezavantajlar yaşarlar ve çocuklar veya yaşlılar gibi savunmasız grupların bakımını üstlenirler. 130 çalışmanın meta-analizinde, %68'i kadınların iklimle bağlantılı sağlık sorunlarından erkeklerden daha fazla etkilendiğini bulmuş. Özellikle anne ve perinatal sağlık, aşırı sıcaklar gibi iklim değişikliği tehlikelerinden etkilenir. Ayrıca yaşlı kadınların sağlığı da önemli ölçüde etkilenir.

En rahatsız edici olan, dünya genelinde yapılan çalışmalar, felaketler sırasında ve sonrasında cinsiyete dayalı şiddetin sürekli olarak arttığını da ortaya koymuş. Yine de, politika yapıcılar ve hizmet sağlayıcılar, çoklu ve birleşen felaketler çağında bunun kadınlar için ne anlama geldiğini tam olarak ele almakta henüz yetersizler. Bu sorunları yeterince ele almak için derin sosyal değişim gereklidir. Bu sadece daha fazla kadının liderlik pozisyonlarına getirilmesi meselesi değil, aynı zamanda cinsiyet ayrımcı tutumların neden olduğu sosyal ve ekonomik eşitsizliklerle başa çıkmak anlamına gelir. Ücretsiz bakım çalışması, genellikle kadınlar tarafından yapılan, sistematik olarak değersizleştirilmiştir ancak ekonomimizin, toplumumuzun ve çevremizin temelini oluşturmaktadır.