Açık Şehir'de İletişim Endüstrisi Üzerine

Açık Şehir'de İletişim Endüstrisi Üzerine

24 Mart 2010

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında bir proje gerçekleştirmek için İstanbul’da yaşamak ve çalışmak üzere davet edilen Antoni Muntadas’ın “Çeviri Üzerine: Mitler ve Klişeler” başlıklı projesinin bir parçası olan , Açık Radyo işbirliği ile gerçekleştirilen "İstanbul'un kültürel temsilleri üzerine içeriden ve dışarıdan bakış açıları" temalı bir dizi yuvarlak masa toplantısının sonuncusu, geçen hafta Açık Radyo’da, Açık Şehir İstanbul 2010 programında yayınlandı.

Bu son söyleşi iletişim endüstrisi konusuna odaklanıyor. Bu toplantının başlığı, Muntadas tarafından şöyle tanımlanmış: “Kültürün kitlelere dağıtımının filtresi olarak iletişim endüstrisinin siyasi iktisadı; Bilginin üretimi, idaresi ve tüketimi; Sansür ve otosansür”.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi olan Özgür Uçkan, Bianet Bağımsız iletişim Ağı’ndan, ana akım medya pratikleri konusunda eleştirel çalışmaları bulunan Erhan Üstündağ’a, Türkiye’de internet yasaklarıyla mücadele etmek amacını taşyan dijital sivil toplum inisiyatifi Sansüre Sansür’ün krucuları Deniz Tan’a ve Fırat Yıldız’a, iletişim endüstrisi, kültürün kitlelere iletiminde medyanın, özellikle internetin rolü, sansür ve otosansür konusunda sorular soruyor.

17 Mart 2010 tarihinde Açık Radyo’da yayınlanmıştır.

Kategori: