Açık Gazete: 27 Eylül 2018

Açık Gazete: 27 Eylül 2018

27 Eylül 2018

Nasreddin Hoca Fıkrası Gibi, ama Komik Değil:

Buyrun Cenaze Namazına

Açık Gazete podcast servisi: iTunes / RSS

Yeryüzü ile gökyüzünün hal-i pür melali ve şimdikinden çok daha hazin görünen istikbali konusunu kendilerine uzun süredir dert edinmiş iki aktivist yazarın iki önemli makalesi Salı ve Çarşamba günleri peşpeşe yayınlandı. Biz de bunları birer gün arayla ele alalım:

Truthout internet sitesinde iklim “vakayinamesi”ni “İklim Yıkımı Postası” adı altında yıllardır her ay kaleme alan Dahr Jamail’in, Eylül postasına koyduğu başlık çok açıklayıcıydı:

“Darbeye Karşı Kemerleri Bağlayalım, zira ‘Finalleri Oynama’ Vakti Geldi”.

Makalede yalnızca son iki ayda prestijli bilim dergilerinde yayınlanmış bilimsel araştırma raporları ile iklim üzerinde yayın yapan gazete ve sitelerde insan kaynaklı iklim yıkımı konusundaki inceleme, haber ve analizlerden 30 küsuru elden geçiriliyor.

Makalede derlenen sonuçlardan bazılarını kısaca özetlersek: 

- Antropojenik (insan kaynaklı) İklim Yıkımı kesinlikle ve hızla daha kötüye gidecek.

- Antropojenik İklim Yıkımı (AİY) gezegen ekosistemlerinin çoğunu tanınmaz kılacak.

- Kuzey Yarıküre’de bu yaz yaşanan olağanüstü sıcak dalgaları anormal olmadığı gibi, en az dört yıl daha aşırı sıcaklar görülecek.

- “İklim değişikliği artık oyun sonu (yani final) aşamasına ulaştı; pek yakında insanlık şu iki yoldan birini seçmek zorunda kalacak: ya şimdiye kadar eşi görülmemiş eylemlere girişecek, ya da çok geç kaldığını kabul edip bunun sonuçlarına katlanacak." 

- Gıda stokları küresel ısınma yüzünden büyük tehlikeye girmekte: Buğday hasatında bu yıl görülen önemli düşüş bunun kanıtlarından biri.

- Hararet arttıkça, daha önceden kestirilemeyen bir sonuçla milyonlarca insan daha beslenme yetersizliğine düşecek.

- Çocuk doğuracak yaşta 1,4 milyar kadın ve 5 yaş altındaki çocuk, demir yetersizliği riskinin en yüksek olduğu bölgelerde yaşamını sürdürmeye çalışıyor olacak.

- Hararet yükselmesine bağlı olarak artan zararlılar dünya hasat kayıplarında büyük artışlara yol açacak: buğdayda % 50, mısırda % 30, pirinçte % 20 kayıp artışı muhtemel.

- Hararet yükseldikçe sivrisinek ve kenelerin yaydığı salgın hastalıklar da artacak.

- Yüksek hararet ve artan hava kirlenmesi akıl hastalıklarının ve intiharların artması riskini yükseltecek.

Ayrıntıları bir yana bırakarak, Jamail makalesinin son cümlesini aktararak bu vakayinameyi de kapatalım:

“Bir BM yetkilisinin geçenlerde açıkladığına göre hükümetler, 2015 Paris iklim görüşmelerinin ana hedefi olan küresel ısınmayı 2C derecenin altında tutmak hedefini tutturma yolunda değiller. Oysa, birçok bilimcinin epey zamandır uyardığı gibi, 1C derecelik ısınma İnsan Kaynaklı İklim Yıkımı’nin felaket boyutundaki darbelerine dünyayı kilitlemek için zaten yeterli. Biz zaten 1 dereceyi aşmış durumdayız.. Dünya hükümetlerinin bu gerçeklerle yüzleşmekteki başarısızlığı, insanlar da dahil,  yeryüzündeki tüm türler için kalıcı ve mahvedici bir yıkıcı darbeyi garanti altına alacaktır.”

(https://truthout.org/articles/brace-for-impact-as-the-climate-end-game-has-arrived/)  

Kısacası, sevgili okurlar, bunun Türkçe’deki bir ifade biçimi de şu oluyor galiba: “Buyrun cenaze namazına!”

 

Vakanüvis ÖM