Açık Gazete: 21 Eylül 2018

Açık Gazete: 21 Eylül 2018

21 Eylül 2018

Onlar Baştan Beri Biliyorlardı, Ama Bize Söylemediler

21 Eylül 2018 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Açık Gazete podcast servisi: iTunes / RSS

Günün “bomba” haberi şuydu: Dünyanın en büyük enerji (fosil yakıt) devlerinden ikisinin, Shell ve Exxon’un bundan en az 35 sene önce kendi içlerinde ve aralarında yaptıkları gizli yazışmalar ortaya çıktı. Bu iki dev şirket, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtları çıkartıp yakmanın yeryüzünde canlılar alemini kasıp kavurabilecek sonuçları olacağını, dünyada insan medeniyetinin bildiğimiz haliyle sona ermesine yol açabilecek etkileri olacağını saptamışlar, hatta bunları açık seçik grafiklerle ortaya koymuşlardı. (https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2018/sep/19/shell-and-exxons-secret-1980s-climate-change-warnings)

 

Bir yandan yükselen deniz seviyeleri ile sular altında kalan dünya kentleri, bir yandan sular, seller basan tarım toprakları, bir yandan kuraklık, kıtlık, açlık, çölleşme. Kısacası, kıyamet.

 

Petrol vb çıkarılmaya ve yakılmaya devam edilirse, yeryüzündeki değişikliklerin tarihte eşi görülmemiş boyutlarda olacağını her iki şirket yetkilileri de bilmiş, raporlamış ve bu bilgileri hissedarları ile paylaşmıştı.

 

Yapmadıkları bir tek şey vardı bu şirketlerin. Bu kıyamet bilgisini kamuoyu ile, yani biz insanlarla paylaşmak. Bunlar derin şirket bilgileri ve belgeleri olarak kalacaktı.

 

Özetlersek, petrol şirketleri ürünlerinin atmosfere karbondiyoksit boca edeceğini araştırıp öğrenmişler, bunun muhtemel sonuçlarını hesaplamışlar, dünyanın yanıp kavrulması demek olduğunu saptamışlar, sonra da bu riskleri bizim adımıza, bizim sırtımızdan kabul etmişler, ama bize haber verme zahmetine katlanmamışlardı. 

 

Dahası da var tabii: Fosil yakıt endüstrisinin gizli iklim yıkımı raporlarında belirtilen bütün öngörüler doğru çıkarken bu şirketler kendiürünlerinin promosyonunu agresif biçimde sürdürmüşler, raporlardaki verileri tümden inkâr eden açıklamalar yapmışlar, inkârcı kuruluşlar kurmuşlar, lobiciler tutup politikacıları da satın almışlardı.

 

Önde gelen dünya düşünürlerinden Chomsky’nin dediği gibi: “İnsanlığın tarihinde benzersiz bir an içinde yaşadığımız olgusunu ne kadar vurgulasak az. ... Örgütlü insan hayatı uğruna çevreyi yerle bir ediyoruz. ... Şu anda insanlar, bu kuşak, tarihte ilk defa şunu sormak durumunda: ‘İnsan hayatı ayakta kalabilecek mi?’ Ve, çok uzak olmayan bir gelecekte örgütlü toplumlar olarak üzerinde durmamız gereken konular tam da bunlar işte. Bununla kıyaslandığında geri kalan her şey önemsiz kalır.” (http://acikradyo.com.tr/acik-gazete/acik-gazete-insanligin-tarihinde-benzersiz-bir-icinde-bulunuyorken)

 

Fosil yakıt devlerinin gizli belgelerinin sızdığı haberini yapanlardan Benjamin Franta’nın dediklerini de Chomsky’nin sözlerine eklersek: “Dünya ısındıkça, gezegenimizin yapı taşları yani buz örtüleri, ormanları, atmosfer ve okyanus akıntıları, tamir götürmez biçimde değişime uğruyor.Böyle bir yıkımı öngörüp, kehanetin gerçekleşmesi kararını vermeye kimin hakkı var? Savaş planlayıcıları  ve fosil yakıt devleri, insanlık için hangi yıkım seviyesinin uygun olacağına karar verme küstahlığını gösterdiler, ama sade Petrol Devleri, bunu uygulamada sürdürme cüretini gösterdi. Artık bu kadarı çok fazlaydı.” (https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2018/sep/19/shell-and-exxons-secret-1980s-climate-change-warnings)

 

Chomsky, dünyanın önde gelen dilbilimcilerinden biri olarak şöyle diyordu: “Bu cins insanlara, yani tıkabasa dolu ceplerine birkaç dolar daha tıkabilsinler diye öyle uzak olmayan bir gelecekte organize insan hayatının varlığını feda etmeye hazır olan insanlara dilde hangi kelime uygun düşer bilmiyorum – bunlara uygun bir kelime bulamıyorum daha doğrusu. ‘Habis’ kelimesi onları tanımlamaya yaklaşamaz bile.” ((http://acikradyo.com.tr/acik-gazete/acik-gazete-insanligin-tarihinde-benzersiz-bir-icinde-bulunuyorken)

 

Doğru söze ne denir?

 

 

Vakanüvis ÖM