Açık Gazete: 13 Şubat 2018

Açık Gazete: 13 Şubat 2018

13 Şubat 2018

13 Şubat Dünya Radyo Günü

13 Şubat 2018 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Açık Gazete podcast servisi: iTunes / RSS

Radyo, günümüzde gezegenin nüfusunun %95’ine ulaşabilme yetisiyle, dünyanın en yaygın kullanılan kitle iletişim aracıdır. Eğitimin, toplumsal tartışmanın, düşünce özgürlüğünün taşıyıcısı ve aynı şekilde, doğal afet zamanlarında bilginin hayati kaynağı olarak, radyoyu kutlamak amacı ile UNESCO ...13 Şubat’ı Dünya Radyo Günü ilan etmiştir. UNESCO dünyanın her yerindeki yayımcıları ... Radyo Günü’nü kutlamaya davet etmektedir...

Dünya Radyo Günü için yayınlanan mesajında Genel Direktör İrina Bokova; “Radyo toplumumuzun dışlanmış grupları başta olmak üzere, en geniş kitlelere ulaşabilen kitle iletişim aracıdır. Özgür, bağımsız ve çoğulcu radyo, sağlıklı toplumlar için zaruri, insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayatidir.”

Dünya Radyo Günü 2012 yılında BM Genel Kurulu tarafından onaylanmasından bu yana her yıl 13 Şubat günü kutlanan Uluslararası bir gündür. Bu uluslararası gün bilgi eğlence ve dinleyici etkileşimiyle demokratik tartışmalara olan katkısı ve radyo olaylarını kutlamak için yıllık bir fırsat sağlamaktadır.

2018 Dünya Radyo Gününün teması, spor programlarına temalar doğrultusunda daha fazla çeşitlilik sağlamak olduğundan "Radyo ve Spor" olarak belirlenmiştir. İlgili temalar şöyledir:

 

1. Spor Kapsamında Çeşitlilik : ... Çok çeşitli sporların tanıtımı yoluyla spor içeriğinde daha çeşitli ve dengeli bir sunumu desteklemek.
2. Spor Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Toplumsal cinsiyet normlarına ve kalıplarına meydan okumak ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın sporcuları adil bir şekilde yansımak ve erkek ile kadın sporlarını dengeli bir şekilde kapsamayı teşvik etmek.
3. Spor Kapsamı yoluyla Barış ve Kalkınma: Barış ve kalkınma girişimleri için sporun kapsamını arttırmak ve şiddet karşıtı dayanışma ve hoşgörünün evrensel değerleri üzerine daha fazla odaklanılmasını desteklemek.

Sınıf, hep birlikte bir kere daha tekrarlayalım lûtfen. Demek ki neymiş?

Eğitim, toplumsal tartışma, düşünce özgürlüğü, doğal afet zamanlarında hayati bilgi paylaşımı, dışlanmış gruplar başta olmak üzere en geniş kitlelere ulaşım, özgür, bağımsız ve çoğulcu, dinleyici etkileşimiyle demokratik tartışmalara katkıda bulunmak, toplumsal cinsiyet normlarına ve kalıplarına meydan okumak, insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi ve barışı savunmak...

Hepsi bu! 

Dünya Radyo Günü hepimize kutlu olsun!

 

Playlist:
Şarkıcı / YorumcuParça Adı
Joni Mitchell
You Turn Me on Im a Radio
Electric Light Orchestra
ELO - Mr. Radio
Don Williams
Listen To The Radio