Çatışmalı Alanlarda Sanatsal İfade

Çatışmalı Alanlarda Sanatsal İfade

27 Eylül 2017

Studio-X, 28 Eylül’de Çatışmalı Alanlarda Sanatsal İfade başlıklı bir panele ev sahipliği yapıyor. Columbia Global Centers | İstanbul ve İsveç Konsolosluğu’nun DEPO’yla işbirliği içinde düzenlediği panel, sanatsal ifade özgürlüğü önündeki güncel engeller, farklı sansür biçimleri ve hak ihlallerine karşı olası mücadele şekillerini karşılaştırmalı bir perspektifle tartışmak üzere, uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleşti. Biz de aynı kapsamda Açık Dergi'de Asena Günal ile söyleşitik. 

27 Eylül 2017 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Açık Dergi podcast servisi: iTunes / RSS

İsveç Kültür ve Demokrasi Bakanlığı Müsteşarı ve Bakan Yardımcısı Karin Strandas’ın açılışını yaptığı etkinlikte, Columbia Üniversitesi Küresel İlişkiler Danışmanı, SIPA, Asya Toplumu Fahri Başkanı Vishakha Desai; eski Uluslararası PEN Direktörü, sanatsal ifade özgürlüğü alanında bağımsız danışman Sara Whyatt ile Freemuse kurucusu ve eski direktörü Ole Reitov konuşmacı olarak yer aldı.

DEPO Program Koordinatörü ve Siyah Bant’ın kurucularından Asena Günal’ın modere ettiği panelde, 2016 yılında dünya çapında 1.028 sansür vakası belgeleyen Freemuse’un Tehdit Altında Sanat başlıklı raporunu da göz önünde bulundurarak farklı ulusal bağlamlarda değişik biçimlere bürünen sanatsal özgürlük ihlallerine ulusötesi bir mercekten, küresel düzeyde bir yaklaşım sunuluyor.