1917: Devrimler Tarihindeki Yeri ve Ekim/Şubat İlişkisi

-
Aa
+
a
a
a

Bu haftaki programımıza 1917 Devrimi’nin devrimler tarihi içindeki yerini tartışarak başladık. Modern devrimlerin tarihinde Fransız Devrimi’nin bir referans noktası veya bir model olarak kendinden sonraki devrimleri bir yüzyıl belirlediği ve bundan dolayı da 1917 Devrimi dahil olmak üzere devrimciler ve devrimler üzerine düşünenler için bir nirengi noktası oluşturduğunu vurguladık. 

100. Yılında Ekim Devrimi: 29 Kasım 2017
 

100. Yılında Ekim Devrimi: 29 Kasım 2017

podcast servisi: iTunes / RSS

1789 Fransız Devrimi’nin bu iktidarına 1917 Rus Devrimi bir son verdi. Artık 20. Yüzyılda devrimin ve devrimcilerin yüzlerini döndükleri merkez, feyz aldıkları model 1917 Devrimi olacaktı. İlk üç programdan farklı olarak Foti Benlisoy konuk olarak tartışmamıza katıldı ve onunla Ekim ve Şubat Devrimleri arasında yapılan ayrımlar ve bunların politik mahiyetleri üzerine sohbet ederek devam ettik. Çok farklı alanlardan verilen örneklerle Şubat ve Ekim arasındaki devamlılıklar ve farklılıklar üzerinde durduk. Bu program ile birlikte daha çok olgu ve süreçler üzerine konuşmaktan biraz genel değerlendirmelere ve tarihyazımına ilişkin tartışmalara da girmiş olduk. 1917'in farklı tarihyazımı ekollerine değinmeye ileriki programlarda da devam edeceğiz.