İklim afetleri ve depremlerle mücadele edin

-
Aa
+
a
a
a

Gençlerin Seçim Çağrısı: İklim afetleri ve depremlerle mücadele edin

Fotoğraf: Change.org
Gezegenin Geleceği: 07 Nisan 2023
 

Gezegenin Geleceği: 07 Nisan 2023

podcast servisi: iTunes / RSS

Altı gençlik ekibi, change.org/iklimvaatleri adresinde seçim sürecinde adayların iklim afetleri ve depremlere yönelik etkin politikalar oluşturmalarını ve iklim krizi ile mücadelede somut vaatler vermelerini talep eden imza kampanyası başlattı. Bu talepler; deprem ve iklim afetlerine dirençli şehirler kurulmasını, ülkemizde karbonsuz düzene geçişle ilgili bir eylem planı yapılmasını, en geç 2030’a kadar kömürden çıkılmasını, iklim kanunu süreçlerine gençlerin de dahil edilmesini ve süreçlerin şeffaf ilerlemesini, Türkiye’nin ulusal katkı beyanının iyileştirilmesini ve 2030’a kadar %35 mutlak emisyon azaltımı hedeflenmesini ve orman varlığının korunmasını içeriyor. 1 Nisan Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce genç, depremlere ve iklim afetlerine dirençli bir Türkiye için iklim eylemi düzenleyip bu taleplere değindiler. Gençler, “Bu afet sonrasında ülkece fark ettik ki; alanında uzman bilim insanlarını dinlenmediğinde, doğa olayları felakete dönüşüyor. Bilim insanları yıllardır iklim krizi ile ilgili uyarılarda bulunuyor, karar alıcılar ise bu ikazlara yine kulak vermiyorlar. Bizler, iklim krizinin de benzer bir felakete dönüşmesini engellemek istiyoruz. Bu nedenle tüm adaylar, siyasi partiler ve milletvekillerinden bilimi dinlemelerini istiyoruz: İklim afetleri ve depremle mücadeleyi seçim vaatleriniz arasına ekleyin,” dedi. Kampanya change.org/iklimvaatleri adresinde.

Marmara depremine karşı önlemler alınmalı

Nur Yılmaz, 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük depremlerin ardından yaşanan acı olayların tekrarlanmaması adına, change.org/İstanbulDepremi adresinde İstanbul’da beklenen Marmara depremine karşı önlemler alınmasını talep eden imza kampanyası başlattı. Kampanyacı, “Yıllardan beri konuşulan İstanbul depremine yönelik alınacak önlemler için görevlileri ve yetkili kişileri bir an bile beklemeden harekete geçmeye çağırıyoruz. İstanbul’da hiç zaman kaybetmeden, şehri depreme dayanıklı hale getirmek için bir dönüşüm başlatılmalı,” açıklamasında bulundu. Yılmaz, iklim krizinin artan etkilerini vurgulayarak, “İstanbul sadece depreme değil, sel, kuraklık, orman yangını ve aşırı sıcak dalgalarına da maruz kalıyor. Kısacası, İstanbul afetleri yaşayan ve yaşayacak bir şehir. İklim krizi kaynaklı aşırı hava olaylarını en çok göğüsleyen, hatta sular altında kalma riski taşıyan bir şehir. Şehrin deprem öncelikli olmak üzere afetlere ve iklim krizine karşı direnç kazanması, belediyenin en büyük önceliği olmalı,” mesajını iletti. Taleplerini sıralayan kampanyacı, İstanbul, Marmara Bölgesi ve yüksek riskli deprem bölgeleri başta olmak üzere Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'ne uygun olmayan binaların ve riskli binaların tespiti ve analizinin tamamlanması ve kentsel dönüşümün gerekli yerlerde başlaması gerektiğinin altını çiziyor. Kampanya change.org/İstanbulDepremi adresinde.

Denizli Avdan’da kömür madenine hayır!

Denizli - Avdan'da 3 milyon 764 bin m²’lik alan, kömür madeni projesi için acele kamulaştırıldığında beri change.org/avdandamadenehayir adresinde Avdan Platformu’nun başlattığı imza kampanyası devam ediyor. “Hukuki sürecin devam etmesine rağmen kömür madeni için şirket, arazilere kepçe ile girdi ve Avdan köyünün tarım arazilerini ve zeytinliklerini yok ederek hızla ilerlemeye devam ediyor. Oysa hep söylüyoruz; bizim madenimiz, cevizimiz, şeftalimiz, zeytinimiz! Kömür çıkarılması için topraklarımızı bırakmak istemiyoruz,” mesajlarını içeren kampanyaya dair güzel haber geldi. Topraklarını vermek istemeyen köylüler aylarca mücadele ettikten sonra mahkeme, kamulaştırma işlemi için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararının ivedilikle uygulanması için kampanya change.org/avdandamadenehayir adresinde sürüyor.

Muğla'da Çimento Fabrikasına Hayır!

Muğla Yatağan ve Menteşe ilçelerinin ortak sınırında inşa edilecek çimento fabrikası projesine hayır diyen 60 sivil toplum örgütü change.org/CimentoFabrikasinaHayir adresinde kampanyalarını sürdürüyor. “Çimento fabrikaları hem ham madde ocakları, kırma ve öğütme tesisleriyle, hem de fosil yakıt kullanılarak yapılan klinker/çimento üretim teknikleriyle havayı, suyu, toprağı kirleten en önemli kirletici tesislerden biridir,” ifadelerini kullanan kampanyacılar, fabrika projesinin çevreye ve insan sağlığına oluşturduğu tehditleri sıralayarak, “Tamamen orman alanı içinde, 13 adet kil ve kalker ocağı, bir beton santralı ve çimento fabrikası ile Bayır Ovası sulama sahasını, Kazan Göleti yağış havzasını ve yağışlı dönemlerde buraları besleyen sulu ve kuru dereleri, Bayır Barajı’nı, nitelikli tarım alanlarını, zeytinlikleri, arıcılık dahil bütün tarım ve hayvancılık faaliyetlerini ve o yörede yaşayan tüm canlıları olumsuz etkileyecek, hastalıklara yol açacak,” açıklamasında bulundular. “İklim değişikliğine neden olan sera gazlarının %5’i %6’sı çimento üretimi kaynaklı. 16 yıldır Bayır’da/Deştin’de çimento fabrikası kurulmaması için mücadele eden bizler, termik santrallerin havayı, suyu, toprağı kirletmesi, tüm canlıları ve insanları zehirlemesi yetmezmiş gibi yeni bir kirletici tesis olan çimento fabrikası kurulmasını istemiyoruz,” çağrısıyla change.org/CimentoFabrikasinaHayir adresinde.