17. İstanbul Bienali'nde Açık Radyo panelleri

Editörden
-
Aa
+
a
a
a

17. İstanbul Bienali kapsamında Açık Radyo tarafından düzenlenecek olan panellerin ayrıntılı bir listesi.

Fotoğraf: İdil Ceren Yılmaz

24 Eylül 2022 Cumartesi 14.00 / Gelecek Geldi Bile: Güncel Sanat ve Dünyamızla Bağı

Ekmel Ertan — moderatör; Ömer Madra, Beral Madra, Ümit Şahin

Ekolojik krizlerin güncel sanatın başat konularından birine dönüştüğü özel bir andayız. Dünyanın dört bir yanında sanat organizasyonları ve kurumlar, kamusal tartışmaya katkı sunabilecek pek çok içerik ve perspektif sunuyor. Peki, harekete geçme aciliyetinin hiç olmadığı kadar hayati addedildiği aktivizm çağında güncel sanat alanının üzerine düşen tam olarak ne? Sanatçılar, sanat kurumları ve organizasyonları iklim krizi konusunda bugüne kadar neler anlattı ve şimdi ne yapmalı? Aktivist öznelliklerle sanat alanı arasında ne tür bağlar kuruldu ve kurulabilir? Krizi geniş kitlelere duyururken, şirketlerin yeşil badana hamlelerini boşa çıkaracak neler yapılabilir? 

Kimi zaman başlatıcısı kimi zaman parçası olduğu uluslararası organizasyonlarda güncel sanat alanını dünya gündemiyle bağlantılandıran küratör Beral Madra, uzun yıllardır Açık Radyo’da Açık Yeşil programının yapımcılığını sürdüren hekim ve araştırmacı Ümit Şahin ve Açık Radyo yayın yönetmeni emekli akademisyen Ömer Madra, Açık Radyo’da Bağımsızlar programının yapımcılarından akademisyen, sanatçı ve küratör Ekmel Ertan’la bir araya geliyor.

 

8 Ekim 2022 Cumartesi 14.00 / Dışarıdan İçeriye: İstanbul ve Yeni Faillikler

Utku Zırığ — moderatör; Yağmur Yıldırım, Gizem Kıygı

Kent hakkı bağlamında son on yıllarda ortaya çıkan tartışmalar ve mücadeleler meşruiyetini ve varlığını sürdürmeye devam etse de, bugün kent dışı alanların dönüşüme katılmasıyla birlikte kent tarihinde hızlı dönüşümler yaşanıyor ve yeni mücadele hatları belirleniyor.

Bugün kentli olmak, kenti savunmak ne demek? Ekolojik krizin ortasında kentin ormanlarına, geriye kalan göllerine, insan ve insan-olmayan bütün canlılarına haklarını, failliklerini teslim etmeden, yaşam hakkını nasıl savunabiliriz? Peki, kent merkezlerinde şekil bulan bu yeni faillikler neler? Mega projelerin damga vurduğu İstanbul’un mimari “düzeni” bugün kentliler olarak bize ne anlatır?

“Kentin kent aşırı gündemine” bakan Yerden Yüksek programının yapımcıları Gizem Kıygı, 10 yılı aşkın süredir devam eden Açık Mimarlık kuşağının yapımcısı Yağmur Yıldırım’la bir araya geliyor, Yeşil Bülten’den tanıdığımız Utku Zırığ’ın sorularını yanıtlıyorlar.

 

15 Ekim 2022 Cumartesi 14.00 / Tarihî Yapılarda Deprem Etkileri, Restorasyon ve Yapısal Güçlendirme

Gürhan Ertür — moderatör; Prof. Dr. Feridun Çılı, Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Tanyeli, Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu

Açık Radyo’nun deprem ve afetlere hazırlık konusundaki Altın Saatler programı 1999 Gölcük Depremi’nden bugüne 23 yıldır kesintisiz devam etmekte. Yıllar boyu Türkiye’den ve dünyadan gelişmelerin uzman görüşleri, yerel yönetimler ve sivil toplum perspektifiyle değerlendirildiği yayın bir “deprem şehri” olan İstanbul’un Açık Radyo yayını için de hayati önemde. 

Altın Saatler’in yapımcılarından Gürhan Ertür, son zamanlarda yapılan restorasyon örneklerinden hareketle tarihî yapılarda deprem etkileri, restorasyon ve yapısal güçlendirme hakkında konuşmak üzere İTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Feridun Çılı ve Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Tanyeli ile Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu ile bir araya geliyor.

 

22 Ekim 2022 Cumartesi 14.00 / Tarihî Dramın Ötesinde: İstanbul’da Gündelik Hayatın İzleri

Kansu Şarman — moderatör; Murat Belge, Pınar Erkan.

Şehir, finans-kapitalin mega projelerine boğulur, apart otellerin sakinleri için bir dekora, "yok-yer"e dönüşürken, onun tarihine ne olur? 

Eski ve yeni semtleri, hafızalarda izleri baki şenlikleri, bütün renkleriyle günlük ticareti ve yaşama alışkanlıklarıyla, şehri şehir yapan neydi? Bir ikinci İstanbul Ansiklopedisi'ni yazmak için ne tarafa bakmalı? 

İstanbul’un yakın tarihini konu alan iki Açık Radyo klasiği; Bu Şehr-i İstanbul Ki ve Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jetona programlarının yapımcıları Murat Belge ve Pınar Erkan, ilhamını İstanbul’un sıradışı vakanüvisi Reşad Ekrem Koçu'dan alan, yakın dönem radyo klasiklerinden İstanbul Ansiklopedisi programının yapımcısı Kansu Şarman’la bir araya geliyorlar.

 

5 Kasım 2022 Cumartesi 14.00 / Anlatılan Kimin Hikâyesi? Geçmişten Bugüne Radyo ve Dinleyicisi

Fırat Tufan — moderatör; Cemal Ünlü, Bülent Aksoy, Aslı Odman, Koray Löker

“Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan radyo, günümüzde hâlâ en güvenilir ve en yaygın kullanılan medya araçlarından biri, dinleyicinin çeşitlilik çağrılarına rahatlıkla cevap verebilecek biricik mecra”. UNESCO’nun bu yıl Dünya Radyo Günü’nde yayımladığı “Radyo ve Güven” başlıklı mesajında bu söyledikleriyle uyum içinde; gerek haber alanında, gerekse müzik, kültür sanat, edebiyat ve bilumum alanlarda dinleyicisinin çeşitlilik, gerçeklik, demokrasi taleplerine sürekli karşılık vermeye gayret eden İstanbul merkezli Açık Radyo’nun bağlı olduğu “topluluk radyoları” sahiden ne yapar? Dünden bugüne radyo, dinleyicisine hitap ederken ne türden değişimler geçirdi, nasıl engellerle baş etti? Bugün dijital ortamın sunduğu yeni araçlar radyonun geleceğini nasıl belirleyecek? 

Açık Radyo’nun en eski programcılarından ikisi, iki büyük ses ve kayıt arşivcisi Cemal Ünlü ve Bülent Aksoy, uzun yıllardır Hikâyenin Her Hâliprogramını hazırlayıp sunanlardan akademisyen Aslı Odman ve 2000 sonrası internet kültürünü analiz ettiği Express yazılarıRadyo Brecht’ten bildiğimiz yayıncı Koray Löker bu panelde bir araya geliyor; hayat-ı hakikiye hikâyelerinin yer bulduğu en eski mecralardan radyonun geçmişten bugüne uzanan olağanüstü hikâyesine bakıyorlar. Panelin moderasyonu Türkiye’de topluluk radyoları alanında çalışan sayılı akademisyenlerden Doç. Dr. Fırat Tufan’da.

 

12 Kasım 2022 Cumartesi 14.00 / Açık Radyo - Şimdi ve Burada! 

İncila Bertuğ — moderatör; Ömer Madra, Ersu Pekin, İştar Gözaydın

“Radyo ne işe yarar? ‘Zihin Tiyatrosu’nu kurmaya. Zeki, duyarlı ve nazik insanları bir araya getirmeye. 100 bin kişilik sürekli bir parti yapmaya. Olabilecek en direkt teması kurmaya. ‘Sağırlara program’ yapmaya. Belli bir fikrî ve kültürel yapısı olan insanların bir arada olacağı bir ‘platform’ sağlamaya. Bu insanları demokratik, özgür ve kaliteli bir ‘mecra’ çevresinde bir araya getirmeye. Sağduyuya dayanan bir odaklaşmaya. Kısacası nefes alıp, vermeye. ‘Temiz hava’ solumaya…”

“Açık Radyo - Şimdi ve Burada” yerleştirmesiyle 17. İstanbul Bienali’ne dahil olan Açık Radyo’nun kuruluş ‘hedefleri’ böyle ilân edilmişti. Bienal’in son haftasına girerken ve radyonun 27. doğum yıl dönümünden tam bir gün önce, kuruluşundan bugüne radyoya emek verenlerden Ömer Madra, Ersu Pekin ve İştar Gözaydın bir araya geliyor; İncila Bertuğ’un yönetiminde radyonun tarihine bakıyorlar. 

“Şimdi ve Burada!”

Her etkinlik için 25 kişilik yer sınırı vardır. 

Kayıt için [email protected]