Kültürel Miras Ve Koruma: Kim İçin? Ne İçin?

-
Aa
+
a
a
a

Türkiye’de kültürel mirasın algılanış biçimleri, koruma anlayışı ve korumaya ilişkin uygulamalar, politikalar.

 
Pazartesileri 19.00'da Açık Dergi'nin içinde
 
Asu Aksoy, Burçin Altınsay
 
53. Yayın Dönemi: 3 Mayıs 2021 - 31 Ekim 2021

Kültürel miras kavramının arkasındaki çok katmanlı düşünce alanının, koruma disiplinin boyutları çerçevesinde ele alınacağı bu yayında, Türkiye’de kültürel mirasın algılanış biçimleri, koruma anlayışı ve korumaya ilişkin uygulamalar politikalar değerlendirilecek; uluslararası kurum ve uzmanlarca tartışılan yeni başlıklar irdelenecek.

22 Ocak 2021

Kültürel Kültürel Miras ve Koruma: Kimin için? Ne İçin? programının 28 Aralık 2020 tarihli nüshasında konuğumuz Behiç Ak’la İstanbul’un vapurlarını konuştuk.

07 Ocak 2021

Konuğumuz Doç. Dr. Gül Köksal ile şehrimizde sürmekte olan ”büyük” projelerden biri, Haliç Tersanelerinde yapılmak istenen dönüşüm üzerine konuştuk. 

02 Aralık 2020

20. yüzyıl kültür mirasının korunması bağlamında Ankara’nın bir kültür mirası alanı olan Saraçoğlu Mahallesi’nde “yenileme, canlandırma ve yaşatarak koruma” başlığı ile yapılan müdahaleleri ve mahallede yaşanmakta olan süreci konuştuk. 

09 Kasım 2020

İlk programımızda rekonstrüksiyon kavramı üzerine konuştuk. “Bir kültür varlığını, bir yapıyı yeniden yapmak” anlamına gelen bu kavram, koruma yaklaşımının tam ters ucunda yer alıyor. Bugünlerde rekonstrüksiyonu yapılmak üzere yıkıma uğrayan kültürel varlık haberleri ile sıklıkla karşılaşıyoruz.