Eksik Mecaz

-
Aa
+
a
a
a

Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar

 
Çarşamba 14.00
 
Kayıt Arşivi  ve Podcast  iTunes / RSS
 
Zeynep Uysal, Murat Gülsoy
 
59. Yayın Dönemi: 29 Nisan 2024 - 27 Ekim 2024

Eksik Mecaz'da Zeynep Uysal ve Murat Gülsoy, her türden anlatının, sanat yapıtının sadece bir eksik mecaz olduğu düşüncesiyle yola çıkıyor. Kelimelerin ve şeylerin arasındaki ilişkileri derinlemesine irdeleyerek, edebiyat ve diğer sanat dallarının geniş coğrafyasını kucaklıyor. Her hafta farklı bir tema, kavram, kelime, figür, karakter ya da imge üzerinden ilerleyerek, bu konuların hikâyelerle nasıl ilişkilendirildiğini inceliyoruz. Ayrıca güncel anlatılar ve kavramlarla bu ilişkileri çözümleyerek, disiplinler arası geçişleri ve geçmişten günümüze uzanan süreklilikleri de araştırıyor.