Salda Gölü'nün kumlarına dokuz adet ahşap yapı dikildi

-
Aa
+
a
a
a

Salda Gölü Koruma Derneği, Burdur‘un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü‘nde yürütülen Millet Bahçesi inşaatı hakkında bir açıklama yayınladı.

Gezegenin Geleceği: 22 Aralık 2020
 

Gezegenin Geleceği: 22 Aralık 2020

podcast servisi: iTunes / RSS

 Salda Gölü Koruma Derneği, Burdur‘un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü‘nde yürütülen Millet Bahçesi inşaatı hakkında bir açıklama yayınladı. İnsanların sokağa çıkmasının sınırlı olduğu pandemi döneminde inşaat çalışmalarının hız kazandığı belirtilen açıklamada proje tanıtımında söylenen “bir çivi bile çakmayacağız” sözlerinin ise unutulduğu belirtildi. Süren inşaat hakkında bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada “Beyaz Adalar’da dokuz adet ahşap bina beyaz kumların üzerine yere özel matkaplarla deldikleri yerlere, çelik kazıklar üzerine yapıldı. Yapılan binalar, daha önce kepçe ve kamyonlarla kumlarını başka bir yere taşıyıp, sonra geri getirip el arabası ve tırmıklarla düzelttikleri beyaz kumların çevresine sıralanmışlar” denildi. Bu durumun büfelerden ve kafateryalardan tuvalete veya mescite gidenlerin beyaz canlı yapıdaki kumulların üzerinden geçileceği anlamına geldiği belirtilen açıklamada  “Beyaz kumları ezmeye, toz etmeye devam edecekler” ifadeleri yer aldı.

Trakya kuraklık yaşıyor

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, hafta sonu yapılan su kesintilerinin, kentin içme suyunun karşılandığı barajın değiştirilmesi sonrası yapılan işlemlerden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada Trakya'da son yılların en kurak günlerinin yaşandığına ve, yer altı ve yer üstü sularının azaldığına dikkat çekildi.

İngiltere'de temiz enerji rekoru

İngiltere’nin rüzgar santralları geçtiğimiz Cuma günü, elektriğin % 40’ından fazlasını üreterek temiz enerji üretiminde rekor kırılmasını sağladı. Elektrik sistemi operatöründen alınan rakamlara göre, rüzgar türbinleri Cuma günü öğleden sonra 17,3 GW saat üreterek bu yıl Ocak ayı başlarında gerçekleşen bir önceki rekoru geçti. Ülke genelindeki yüksek rüzgar hızları, rüzgar enerjisinin elektrik karışımındaki payının Cumartesi gününe kadar %40’ın üzerinde kalmasına yardımcı oldu. Kömür ve doğalgaz santralları ise üretilen elektriğin beşte birinden azını oluşturdu. Bu rekor, yenilenebilir enerjideki artış ve koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle iş yerlerinin, restoranların ve okulların kapatılmasıyla enerji talebindeki keskin düşüş sayesinde elektrik üretimi için şimdiye kadarki en “yeşil” yılı takip ediyor.

Almanya'nın karbon nötr hedefi 2050

Almanya parlamentosu Bundestag ülkenin yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Yasası’nı (EEG 2021 – Erneuerbare-Energien-Gesetz) 17 Aralık 2020 günü kabul etti. Kabul edilen yasa 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Parlamentoda 357 kabule karşılık 260 ret oyu ile kabul edilen yasa önerisine sol parti – Die Linke ve Yeşiller hedeflerin iklim değişikliği ile mücadele açısından yetersizliği, liberal FDP partisi ise yasa teklifinde negatif emisyon teknolojilerinin yer almadığı gerekçeleri ile destek vermedi. Yasa Almanya’nın 2030 yılı elektrik üretiminin %65 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını ve ülkenin 2050 yılında karbon nötr olmasını hedefliyor. Yasa Almanya’nın 2030 yılında güneş enerjisinde 100 GW, karasal rüzgâr enerjisinde 71 GW ve kıyı ötesi rüzgâr enerjisi alanında 20 GW kurulu güce ulaşmasını hedefliyor.

UNDP'den yeni program

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2018 yılında başlatılan küresel hızlandırıcı olan SKA Etki Hızlandırıcısı (SDGia), kalkınmada güçlük oluşturan alanlarda yenilikçi çözümler bulmak için girişimcilere yönelik ikinci küresel çağrısını yaptı. İkinci SDGia programı sırasında, girişimler Bangladeş’te “Finansal Kapsayıcılık” ve Uganda’da “Dijital Tarım” alanındaki ürün ve hizmetleri geliştirmeye/iyileştirmeye çalışacaklar. SDGia, özel ve kamu paydaşlarını bir araya getirme gücü sayesinde, özgün yaklaşımıyla gelir piramidinin en altında yer alan düşük gelirli gruplar için geniş ölçekte etki sağlayan yenilikçi girişimcilere odaklanıyor.  SDGia, mezunlarının başarı hikayelerine ve ilk programdan kazanılan tecrübeye dayanarak oluşturduğu altyapısıyla ikinci programını Bangladeş ve Uganda’da başlatmaya karar verdi. Türkiye Hükümeti, En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ’ler) uzun süredir verdiği destek doğrultusunda, SDGia’nın Haziran 2020’de başlayan ikinci hızlandırma programının uygulanması için temel finansmanı sağladı.

Dijital Tarım Çağrısı, daha üretken, verimli, sürdürülebilir, kapsayıcı, şeffaf ve dayanıklı gıda sistemleri gerektiren “Dünya’da sıfır açlık” hedefine odaklanarak Uganda’daki dijital tarımı ele alıyor. Ana odak noktası “Sanayi, Yenilik ve Altyapı” olan bu  çağrı dayanıklı bir altyapı kurmayı, sürdürülebilir sanayileşmeyi geliştirmeyi ve tarımda yeniliği teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu yönüyle program, COVID-19 pandemisinden sonra mevcut tarımsal gıda sistemlerinin yenilikçi çözümlerle acilen dönüştürülmesini hedefliyor. Finansal Kapsayıcılık Çağrısı, Bangladeş’teki finansal kapsayıcılığı hedef alıyor. Finansal kapsayıcılık; yoksulluğun ortadan kaldırılması, açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir tarımı teşvik ederek sağlık ve refahtan kazanç elde etmek gibi pek çok açıdan kritik bir öneme sahip. Aynı zamanda cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesi; ekonomik büyüme ve istihdamın teşviki; endüstri, inovasyon ve altyapıyı desteklemek gibi konulara da katkı sağlıyor. Bu nedenle, pandemi sonrası mevcut finansal sistemin yenilikçi çözümlerle ivedilikle dönüştürülmesi programın nihai amacı.