Foto Müze: Fotoğrafın icadının haberlere yansıması

Foto Müze
-
Aa
+
a
a
a

İlk programımızda; fotoğrafın nerede doğduğunu; bizim topraklarımızda nasıl karşılandığını konuştuk.

Fotoğraf: unjourdeplusaparis.com
Fotoğrafın icadının haberlere yansıması
 

Fotoğrafın icadının haberlere yansıması

podcast servisi: iTunes / RSS

İki asır önce, toplumsal pek çok değişimin sonucunda fotoğraf icat edildi. O zamanlarda sadece fotoğraf değil, pek çok icat bir birini takip etti. Tabii o dönemin bu kadar verimli olmasının ardında, önemli toplumsal hareketler var. Orta Çağı sona erdiren Rönesans’ın, insanlar ve toplum üzerindeki etkisi büyüktü. Düşünce değişti, toplum değişti. Birey önemli hale geldi. Artık insanlar her söylenene inanmıyordu, sorguluyordu. İşte böylesi bir toplum, daha sonra reform hareketlerini başlattı.

Bunların arkasında da pek çok dayanak var; feodalizmin gücünü kaybetmesi; sadece toprağa dayalı üretimin yerini, pazara dayalı bir üretim alması da önemliydi. Böylece yeni pazar arayışları başladı. Bu durum denizcilikteki gelişmeleri tetikledi. Trenler devreye girdi, böylece yeni toprakların ve yeni kültürlerin keşfi mümkün oldu. Yeni burjuva sınıfı gittikçe güçlenmeye başladı ve bu sınıftan insanlar pek çok buluşa imza attılar. Bilgi sahibi bu insanların zamanı da boldu, parası da…

Fotoğrafın icadı da, böyle bir zamanda gerçekleşti. Aslında birbirinden habersiz birçok kişi bu hayalin peşindeydi. Hepsi farklı yöntemlerle, belli bir seviyeye de ulaşmıştı ama şanslı kişi, Fransız, Jacques Louis Mandé Daguerre oldu. Elde ettiği fotografik görüntü o an için, diğerlerine göre daha ikna ediciydi ve herkesten önce davranarak burun farkıyla kazandı. İcadı 1839 yılında Fransız Bilimler Akademisi tarafından tüm dünyaya duyuruldu. Ardından bu yeni icat yerli basının sayfalarına taşındı.

İlk olarak fotoğraf haberlerine devletin resmi gazetesi Takvim-i Vakayi yer verir. Sonrasında da Ceride-i Havadis’in çeşitli sayılarında; hem bu buluşun haberi yapılır hem de ülkemize gelen yabancı fotoğrafçıların çalışmaları duyurulur.