Z kuşağından mektup var!

-
Aa
+
a
a
a

Evrim Kuran'ın kitabını, Z kuşağından gelen bir mektup olarak da değerlendirmek mümkün. (Kitabın tanıtım bülteninde de özellikle buna vurgu yapılmış.) Tabii, açmaya korktuğumuz bir mektup gibi de görünebilir; üstelik, Z kuşağından –bir e-posta değil de– bir mektup almak zaten tuhaf gelebilir ilk başta!

Evde, sokakta veya iş yerinde 21. yüzyıl doğumlu Z kuşağı üyeleriyle bir şekilde temas halindeyiz. Bazı deneyimler doğrultusunda, Z kuşağı hakkında hepimiz (bir Y kuşağı temsilcisi olarak) az çok çıkarımlar yapabiliyoruz tabii ama onları tarihsel süreç içerisinde tanımak çok daha önemli. Evrim Kuran'ın da referans gösterdiği gibi, "Mannheim'a göre insanlar, ebeveynlerine benzediklerinden daha çok yaşadıkları zamana benzerler," ne de olsa. Diğer bir deyişle, Z kuşağını kaçınılmaz olarak 'anlamak' zorundayız. Evrim Kuran'ın kitabı da, işte bu sürece doğru bir giriş kapısı aralıyor.

Bir Kuşağı Anlamak kitabında birbirinden çok farklı şartlarda ama aynı küresel köyde yaşayan Z kuşağı bireylerinin gerçeklerini, mücadele alanlarını, zenginliklerini, gitgide vahşileşen ve sevgisizleşen dünya için yaratabilecekleri değeri anlatmaya çalışıyor Evrim Kuran. Bir ekip olarak bir saha araştırması tasarlamışlar ve böylece farklı sosyoekonomik segmentlerdeki Z kuşağı gençlerin akıllı telefon kullanma alışkanlıklarından sosyal medya kültürlerine, hobilerinden okuma alışkanlıklarına, müzik beğenilerinden spora, marka tercihlerinden rol modellerine, meslek planlarından hayallerine ve sorunlarla baş etme biçimlerine varan bir evrende çok çeşitli başlıklarda karşılaştırmalı sonuçlar elde etmişler. Bu sonuçların yanı sıra bu sonuçlardan yola çıkarak ebeveynlere, eğitmenlere ve şirketlere yönelik öneriler de bulmak mümkün Bir Kuşağı Anlamak kitabında.

Sonuç olarak, hatırlatmakta fayda var: Yakın bir zaman önce, TIME dergisi tarafından, "gerçeği söylemenin cesaretini güçle birleştirerek ikon haline gelen bir genç kız" olduğu gerekçesiyle bu 'yılın insanı' seçilen isim de bir Z kuşağı temsilcisi. Evrim Kuran da altını çiziyor: "Sürdürülebilirlik bu kuşak için çok önemli. Dünyanın doğal kaynaklarının en hoyratça tüketildiği dönemde dünyaya gelmiş bir nesil olarak çevresel temalara hassasiyetleri yüksek. Tıpkı 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta gibi..." Onları neden yakından tanımamız gerektiğinin önemli göstergelerinden biri de bu olsa gerek!

BİR KUŞAĞI ANLAMAK

Evrim Kuran

Mundi Kitap, 2019, 124 s.