“Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat” raporu: Doç. Dr. Hande Paker ile söyleşi

-
Aa
+
a
a
a

Açık Gazete’de İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve İKSV’nin yayınladığı “Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat” raporunun yazarı, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hande Paker'i konuk ettik. 

Rapor üzerinden kültür ve sanat alanının bileşenlerinin ekolojik dönüşüm konusunda hem kendi pratiklerini dönüştürme sorumluluğu hem de bu konuda söyleyecekleri sözü ve etki gücü olduğu konuşuldu. Programda ayrıca fosil yakıt şirketlerinin kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği desteğin bir “yeşil badana” yöntemi olarak kullanıldığı ve iklim aktivistlerinin, kirli şirketlerin etkinliklere sponsor olmasına tepki gösterdikleri de konuşuldu. Ekolojik duyarlılığı olan kültür-sanat platformlarının fosil yakıt şirketleri ile ilişkilerini kestikleri bazı örnekler üzerinden anlatıldı.

Kültür-sanat alanının iletişim gücünü arkasına alarak kamuoyunda bir tartışma başlatmayı hedefleyen rapor, ekolojik krizi sosyal, politik, ekonomik ve kültürel yönleriyle tartışıp sürdürülebilirliğin nasıl tesis edilebileceğini mercek altına almayı amaçlıyor ve kültür-sanat aktörlerine ekolojik sorunları tüm boyutlarıyla değerlendirebilecekleri kapsamlı bir analiz sunuyor. Raporun aynı derecede önemli diğer bir amacı ise, kültür-sanat aktörlerinin ekolojik dönüşüm için eyleme geçmekte oynayabileceği etkin rolü vurgulamak.

Raporu buradan okuyabilirsiniz.