Yaren Eren Budak

-
Aa
+
a
a
a
24 Ağustos 2021

Tekfen Filarmoni’nin katkılarıyla hazırladığımız Sub Rosa’nın beşinci bölümünde enstrümanlar açısından sürdürülebilirliği konuklarımız Oğuz Demir ve Korhan Türk ile inceledik. Oğuz Demir bize enstrüman yapımında kullanılan malzemelerden, nesli tükenmekte olan ağaçlardan ve enstrüman yapımının doğayla ilişkisinden bahsederken Korhan Türk yeni nesil karbon fiber enstrümanların üretiminden ve bunların avantajlarından bahsetti. Konumuz Müzik ve Sürdürülebilirlik olup iklim ve çevre sorunları bu kadar gündemdeyken doğayı, ağaçları konu alan bu sohbetleri biz çok yararlı bulduk.

14 Temmuz 2021

Tekfen Filarmoni’nin katkılarıyla hazırladığımız Sub Rosa’nın dördüncü bölümünde kaybolmaya yüz tutmuş çalgılardan bir Osmanlı kucak arpı olan çengi ve kilise orgunu konuklarımız Şirin Pancaroğlu ve Tarkan Şendal ile konuştuk. Şirin Pancaroğlu bize çengi nasıl keşfettiğini ve onu nasıl yeniden hayata döndürmeye çalıştığını anlattı. Çengin dününü, bugününü ve yarınını konuştuk. Enstrümanın sürdürülebilir bir şekilde yeniden üretimi, konuşmanın önemli noktalarından biri idi. Daha sonra çengin eşsiz sesini Pancaroğlu’nun bizzat kendisinden dinledik. Tarkan Şendal ise, kilise orgu ile tesadüfi karşılaşmasından ve onunla harika yolculuğundan bahsetti bize. Bu alanda Türkiye’nin durumunu diğer Avrupa ülkeleri ve Azerbaycan ile karşılaştırmalı olarak ele aldık. Kilise orgu kültürünün Türkiye’de nasıl sürdürülebilir hale gelebileceğini tartıştık.

06 Temmuz 2021

Tekfen Filarmoni’nin katkılarıyla hazırladığımız Sub Rosa’nın bu bölümünde konuklarımız Burak Onur Erdem, Aslıhan And ve Aziz Baziki ile pandemi sürecinde, korolar ve üflemeli sazlar gibi nefesi odağına alan müzikal pratiklerin yaşadıkları etkilerden bahsettik. Çevrimiçi konserlerde yaşanan tecrübeleri, avantaj ve dezavantajları bakımından, müzisyenin ve dinleyicinin perspektifinden, müzik-mekân ilişkisi bağlamında değerlendirirken; pandemi sonrası klasik müzik sahnesinde olası değişimler hakkında konuklarımızın öngörülerini dinledik.

24 Haziran 2021

Tekfen Filarmoni’nin katkılarıyla hazırlanan Sub Rosa’da bu hafta salgının klasik müzik dünyasına etkilerini İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'ndan (İKSV) Görgün Taner ve Yeşim Gürer Oymak’la konuştuk. Pandeminin iyiden iyiye su yüzüne çıkardığı kırılganlıkları giderme yönünde ne yapılabilir sorusuna cevaplar aradık. Salgınla birlikte müzisyenlerin ve sektörün karşılaştığı ekonomik zorluklar, bilgilendirme ve savunuculuk faaliyetleri, kamusal desteklerin durumu, dijitalleşmenin etkileri, yeni iş modellerine duyulan ihtiyaç, örgütlülük konusu gündeme gelen temalar arasındaydı. 

18 Haziran 2021

Neden Sub Rosa? Neden bugün? Tekfen Filarmoni’nin katkılarıyla hazırlanan Sub Rosa'nın ilk bölümünde, programın içeriğini ve yol haritasını paylaştık. Klasik müzik ve sürdürülebilirlik ilişkisini irdeledik. Kerem Okumuş’la sürdürülebilirlik kavramının dönüşümünü, bugün aldığı yeni anlamları ve iş dünyasının sürdürülebilirliğe yaklaşımını tartıştık. Sürdürülebilirliğin ekonomik ve sosyal yönlerinin altını çizdik.