Avcılık karşıtı "Yaşasın kuşlar" kampanyası sürüyor

-
Aa
+
a
a
a

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşların avlanmasını engellemek için geçtiğimiz yıl bir araya gelen 27 kurum, “yaşasın kuşlar” kampanyasını Change.org/yasasinkuslar adresinde sürdürüyor. 

Fotoğraf: Birol Hatinoğlu
Gezegenin Geleceği: 29 Mayıs 2020
 

Gezegenin Geleceği: 29 Mayıs 2020

podcast servisi: iTunes / RSS

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşların avlanmasını engellemek için geçtiğimiz yıl bir araya gelen 27 kurum, “yaşasın kuşlar” kampanyasını sürdürüyor. Yaşasın Kuşlar Hareketi adlı grup, 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik gününde, Change.org/yasasinkuslar adresindeki kampanyayı imzalayanlara bir çağrı metni gönderdi. Metinde şu ifadelere yer verildi: “Geçtiğimiz sene, doğamızın ayrılmaz bir parçası olan kuşların korunması için "Yaşasın Kuşlar!" diyerek 27 kurum ve 100 bine yakın doğa sever bir araya gelmiştik. Çabalarımız sonucunda, 2019-2020 yılı av sezonunda, bir avcının bir av gününde vurabileceği üveyik sayısı 5'ten 3'e; elmabaş patka sayısı ise 6'dan 2'ye düşürülmüştü. Ayrıca haftalık kuş avı günü sayısı da 4 günden 3 güne indirilmişti. Ne yazık ki 2019 yılı Merkez Av Komisyonu toplantısında nesli tehlike altındaki kuş türleri üveyik ve elmabaş patkanın avı yasaklanmasa da, mücadelemiz binlerce kuşa yaşam oldu. Önümüzdeki haftalarda yeniden toplanacak olan Merkez Av Komisyonu'ndan talebimizi yineliyoruz: Nesli tehlike altındaki kuşların avı tamamen yasaklansın. Çünkü yaşam hakkı, tüm canlılar için pazarlık edilemez en doğal hak. COVID-19 salgını döneminde bir kez daha anladık ki, doğanın döngülerinin zarar görmesi bütün canlıların yaşamını derinden etkiliyor. Talebimizi yetkililere daha güçlü bir şekilde ulaştırmamız için kampanyamızı etrafınızdakilerle paylaşabilir, doğamızın ayrılmaz bir parçası olan kuşların korunmasına destek olabilirsiniz. Yaşamasına destek verdiğiniz her bir canlı için tekrar teşekkürler.” Kampanya imzanızla Change.org/yasasinkuslar adresinde.

Validebağ için yeni kampanya

Validebağ Gönüllüleri, Validebağ Korusu’nun belli bir bölümünün Üsküdar Belediyesi’ne tahsis edilmesi üzerine bir kampanya başlattı. Change.org/ValidebagKorusundanEliniziCekin adresindeki kampanyada, bu ön tahsis işlemine neden karşı oldukları açıklanmış: ‘’2006 yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol aracılığıyla bakım, onarım, temizlik ve güvenlik işlerini üstlenme bahanesiyle Koru'ya adımını atan Üsküdar Belediyesi, sayılan hizmetlerden hiçbirini yapmadı. Validebağ Gönüllüleri olarak protokol aleyhine açtığımız dava sonucunda Danıştay, 2011 yılında protokolün iptaline karar verdi.  2009 yılında Üsküdar Belediyesi kros şampiyonası yapma bahanesiyle Koruya dozer sokarak yollar açtı, mevcut yolları genişletti ve doğal dokuyu tahrip etti. Mücadelemiz sonucunda yolların önemli bölümü tekrar daraltıldı ve Koru’da bir daha kros şampiyonası yapılmadı. 2014 yılında Üsküdar Belediyesi Validebağ Korusu hakkında geliştirdiği “çılgın projeler” ile, Koru’ya gözlem kulesi, seyir terası, gölet, amfitiyatro, çocuk oyun alanları yapacağını ilan etti. Ancak Korunun yapılaşmasına yol açacak olması nedeniyle güçlü direniş gösterdik ve projeler hayata geçemedi.’’ Tüm bu nedenlerle, Belediyenin amacının gerçekten hizmet etmek değil, Koruyu yapılaşmaya açmak olduğunu düşünen Validebağ Gönüllüleri, bu girişimin, Koru’nun SİT özelliğini yitirmesine neden olacağından da endişeli. Bu konuyla ilgili olarak kampanya metninde şu ifadelere yer veriliyor “Koruda yaşayan çok sayıda hayvanın ve kuşun yuvası bozulmuş, Korunun bitkileri de onarılamaz biçimde zarara uğramış olacak. Koru’da inşaat yapılması demek, Korunun doğal ve tarihi SİT olma özelliklerini yitirmesi demek.” Uzun yıllardır Validebağ Korusu’nun korunması için mücadele eden Validebağ Gönüllüleri’nin kampanyası Change.org/ValidebagKorusundanEliniziCekin adresinde.

Bir kampanya da Kaz Dağları için

Kaz Dağları Kardeşliği, şirketin Kaz Dağları’ndaki bütün faaliyetlerinin sonlandırılması ve Kaz Dağları’ndan tahliye edilmesi talebiyle bir kampanya başlattı. Şirket, geçtiğimiz yıl Kirazlı’da ÇED raporuna aykırı şekilde gerçekleştirdiği ağaç kesimiyle gündeme gelmişti. Change.org’da TEMA Vakfı’nın başlattığı kampanyaya 630 binin üzerinde kişi imza atması ve oluşan kamuoyu tepkisi ve bölgede tutulan nöbetler sonucu, firmanın ruhsatı yenileyememesiyle Kirazlı’daki faaliyetler durdu ancak projenin tamamen iptal edildiği haberi gelmedi. Kaz Dağları Kardeşliği’nin Change.org/AlamosuTahliyeEt adresindeki kampanya, bölgede şirkete ait başka projelerin de olduğunu ifade ediyor ve şirketin bölgeden tamamen tahliye edilmesini talep ediyor. Kaz Dağları Kardeşliği’nin kampanyadaki talepleri şu şekilde: ''Kazdağları’ndaki tüm altın madenciliği projelerinden acilen vazgeçilmeli, tüm ruhsatlar ve tahsisler iptal edilmeli. Maden Yasası ve Yönetmeliği çevre ve ekoloji örgütleri, ilgili odaların ve baroların katılımıyla açık, demokratik katılımcı bir şekilde yeniden düzenlenmeli. Altın madenlerinde kullanılan siyanürlü liç yöntemi, halk sağlığına bir tehdit oluşturduğu için yasaklanmalı.Şirket, Çanakkale Kirazlı’dan acilen tahliye edilmeli ve tüm projeleri iptal edilmeli. Benzer projelerle başka şirketlerinin Kirazlı’ya göz dikmemesi ve ekosistemin tahribatının giderilebilmesi için Kirazlı Altın Madeni Projesi nedeniyle traşlanmış olan alan ekolojik yöntemlerle rehabilite edilmeli. Kirazlı ve çevresinde ve Kazdağları’nın diğer bölgelerinde ihtiyaç duyulan su, yol, gölet gibi altyapı düzenlemeleri maden şirketleri eliyle değil, kamu eliyle yerine getirilmeli. Yöre halkının iş ve istihdam talebi, maden şirketleri üzerinden değil, yöreye uygun, ekolojik tarımı ve turizmi önceleyen projeler üzerinden kamu tarafından karşılanmalı, bölgede tarımsal üretim kooperatifleri özendirilmeli ve desteklenmeli. Yaşam savunucularına kesilen tüm cezalar iptal edilmeli’’.Kampanya  Change.org/AlamosuTahliyeEt adresinde.