2022 Dünya Radyo Günü ve Açık Radyo’muz

Editörden
-
Aa
+
a
a
a

Bu yıl on birincisi kutlanan 13 Şubat Dünya Radyo Günü vesilesiyle Genel Yayın Yönetmenimiz Ömer Madra'nın sizlere bir mesajı var! 

Kontrol başında Ömer Madra

Sevgili Dostlar,

Bugün, yani 13 Şubat’ta Dünya Radyo Günü’nü on birinci kez kutluyoruz. Bu günü dünya gündemine yerleştiren BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’dan hepimize bir çağrı var: Bu seneki Gün’ümüzü “Radyo ve Güven” başlığı altında kutlayalım diyor.

UNESCO’nun “Radyo’ya Evet/Güvene Evet” başlıklı bu iletisinde durum şöyle özetleniyor: En yeni araştırma raporlarına göre “Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan radyo, günümüzde hâlâ en güvenilir ve en yaygın kullanılan medya araçlarından biri… Dünya üzerindeki son gelişmeler ve Covid-19 salgını, sosyal medyada hızla yayılan yalan içeriğin dolaşımıyla da körüklenerek genel itibariyle medyaya olan güveni erozyona uğrattı… Bununla birlikte, belli başlı medya araştırmaları, internet ve sosyal ağlara olan güvenin küresel olarak azaldığını, ancak, haberlere olan güvenin genel bir artış gösterdiğini ortaya koymakta ve dünya yüzünde birçok vatandaş halen radyoya, diğer medya türlerinden daha fazla güven duymaktadır…” 

Peki radyoya duyulan güvenin sarsılmayıp devam etmesini nasıl yorumlamalıyız? Bu soruyu da UNESCO şöyle cevaplıyor: “Bu güven düzeyi, vatandaşlara ne pahasına olursa olsun doğru ve güvenilir bilgi sağlamanın önemini daha da pekiştirmekte ve hayatların tehlikede olduğu günümüzde insanların medyadan beklentilerini oluşturan şey de bu olmaktadır.”

Açık Radyo, yayın hayatının 26 yılını geride bırakmış olarak, dünyada demokrasilerin içinde olduğu bu tekinsiz-belirsiz-enkazı andıran sosyal ortamda, büyük bir sorumsuzlukla yerle bir edilen doğanın ve doğal ortamların durumunu, kimi zaman bedelini de ödemeyi göze alarak dinleyicilerine daima doğru ve güvenilir biçimde sözle ve müzikle aktarma gayretini azimle sürdürme çabası içinde. Hepimiz için en önemli olan meselelere sürekli odaklanarak.

Dünyada pek de eşi menendi olmayan muazzam bir çeşitliliği barındıran müzikli ve sözel programlarını önce sesli ve sonra da çoğu kez yazıyla da beslemiş olarak, yeryüzünün olağanüstü renkli çeşitliliğini dinleyicisiyle 26 yıldır sürekli paylaşıyor radyomuz.

O halde, gelin, UNESCO’nun deyişiyle “dinleyicinin çeşitlilik çağrılarına rahatlıkla cevap verebilecek biricik mecra olan radyoda” haber-bilgi-estetik ve etik duruş kaynağı olma çabamızı sürdürelim: Program stüdyolarının yerini almış olan dijital yayınlarda, gerek haber alanında, gerekse de müzik-kültür-sanat-edebiyat ve bilumum öteki alanlarda dinleyicimizin çeşitlilik, gerçeklik, demokrasi taleplerine sürekli karşılık vermeyi sürdürelim.

Bütün radyocu dostlarımız ve dinleyenlerimizi 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü kutlamaya çağırıyoruz.

Sevgiler, saygılar, selamlar

Açık Radyo takımı adına

Ömer Madra