Kamuoyuna Duyuru – IV: Yargısal Sürece Yönelik Bilgilendirme

Duyuru
-
Aa
+
a
a
a
""

Bilindiği gibi Radyomuzla ilgili olarak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 22.05.2024 tarihli toplantıda alınan, yayın durdurma ve para cezası kararı akabindeki süreç her aşamasında kamuoyu ile de paylaşılmaktadır. 

Konuya ilişkin tarafımızca yapılan 28 Haziran 2024 tarihli ilk açıklamada da belirtildiği üzere, anılan kararla ilgili olarak yargısal yollara müracaat edilmiştir. 

Belirtilen süreçte, yayın durdurma ve para cezası kararına ilişkin davanın görüldüğü İdare Mahkemesi tarafından, davaya konu işlem, program yayınının durdurulmasına yönelik olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunduğundan, davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır. 

Elbette, anılan hukuki süreç devam etmekte olup, yargısal süreçteki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Ayrıca, anılan yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda, Radyomuzun devam eden yayın sürecine ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na da müracaat edilmiş olup, konunun en kısa zamanda netleşeceği düşüncesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde yaşanacak gelişmeleri de kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğimizi belirtiriz.

Son olarak, diğer açıklamalarımızda da tekrar tekrar belirtmeye çalıştığımız üzere; bugüne kadar her zaman yanımızda olan siz sevgili dinleyicilerimizin, dostlarımızın, programcılarımızın, bu süreçte katlanarak artan desteği bizler için ölçülemez değerdedir. Bu vesileyle, çeşitli mecralardaki yazılarıyla, görüşleriyle konuyu kamuoyu gündemine taşıyan, sosyal medya paylaşımlarıyla konunun daha çok kişiye ulaşmasına vesile olan, Açık Radyo’yu ziyaret eden, çeşitli yollarla tarafımıza ulaşarak duygularını ve desteklerini paylaşan herkese tek tek teşekkür etmekteyiz. 

“Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo”


The decision of the Radio and Television Supreme Council (RTÜK) to suspend broadcasting at its meeting dated May 22, 2024, was shared with the public as it was at every other stage. As stated in our first statement dated June 28, 2024, a judicial remedy was applied for the decision in question.

In the mentioned process, the Administrative Court, where the lawsuit filed against the broadcast suspension and fine decision was heard, ruled for a stay of execution of the requested transaction regarding the broadcast suspension, since the implementation of the requested transaction regarding the broadcast suspension would cause irreparable damages, until the defendant administration's defense and response to the interim decision is received, or until the time for defense and response to the interim decision has passed and a new decision is made.

Needless to say, the aforementioned legal process is ongoing and developments in the judicial process will be shared with the public.

In addition to this, an application has been made to the Radio and Television Supreme Council with regard to the continuing broadcast of our radio station in line with the aforementioned stay of execution decision, and we will continue to share further developments regarding the Radio and Television Supreme Council with the public, in the belief that the issue will be clarified as soon as possible.

Finally, as we have constantly tried to underline in our other statements, too, we are deeply grateful to the support of our beloved listeners, friends and programmers, who have resolutely stood by us and whose support has increased multifold in this period. We would like to take this opportunity to express our gratitude to everyone who has brought the issue to the public attention with their articles and opinions in various media outlets, helped the situation reach more people with their social media posts, visited Açık Radyo, and reached out to us in various ways to support us and share their feelings.

 “Açık Radyo is open to all the sounds, colors and vibrations of the universe.”