"Barok serüven"in izini süren bir kılavuz

-
Aa
+
a
a
a

Müziğin Modernleşme Serüveni altbaşlığıyla yayımlanan Barok Dönüşüm isimli çalışmasını Aykut Köksal, 1996 yılında Açık Radyo'da 26 hafta süren program dizisinden yola çıkarak hazırlamış. 

Açık Radyo dinleyicilerinin hayli aşina olduğu bir isim Aykut Köksal. Hatta radyonun kuruluşundan bugüne... Tarihte "biraz" geriye gidip, radyodaki ilk program dizisini (“Barocco”) hatırlayanlar için, elimizdeki kitap da aşina gelecektir. Müziğin Modernleşme Serüveni altbaşlığıyla yayımlanan Barok Dönüşüm isimli çalışmasını Aykut Köksal, 1996 yılında Açık Radyo'da 26 hafta süren program dizisinden yola çıkarak hazırlamış. Barok müziğe ayrılmış bu program dizisi, 1997'de de Ruhi Su Kültür Merkezi'nde verilen "Tarihsel Gelişimi ve Yorum Örnekleriyle Barok Müzik" başlıklı 12 haftalık derslere dönüşmüş. Ve şimdi de, aradan geçen yirmi yılı aşkın sürenin ardından bir kitap olarak da elimizde. "Nihayet" mi demeliyiz yoksa!

Mehmet Nemutlu'nun da "Sonsöz Yerine"de altını çizdiği gibi, "Aykut Köksal'ın Barok Dönüşüm'ü, yalnızca uzmanı olanlar için yazılmış alışıldık bir müzik tarihi metni değil. Yenilikleri, önemli atılımları, rolleri, değişen düşünsel arka planı ve bunlar arasındaki çapraz bağlantılarıyla, bir bütün olarak 'Barok serüven'in izini süren bir kılavuz metin aynı zamanda. Sözü uzatmıyor; çağa en anlamlı katkıyı yapan üretim, tutum ve ilişkilerin altını çiziyor. Bizi bugün bile hayrete düşürecek yoğunluktaki bir üretimin arka planındaki sosyal, bireysel, kültürel ilişkilere ışık düşürüyor. Köksal'ın yazar olarak asıl katkısı burada ortaya çıkıyor: Bize bir yandan tüm yönleriyle bir müzik tarihi kesiti sunarken, öte yandan bu tarih içindeki belirleyici kırılma ve sıçramaların kaynağına, bunların doğurduğu asıl anlama bakıyor."

Aykut Köksal'ı bu dönem TRT 2'de başlayan programı "Aykut Köksal ile Mimarlık Söyleşileri"nden de takip edebilirsiniz ya da "Modernin Sesi"nden de. “Modernin Sesi”, Açık Radyo'da her pazar 17:00 - 18:00 arasında... Kim bilir, bu program dizisinden de yeni kitaplar ortaya çıkabilir pekâlâ ama umarız yine 20 yılın geçmesini beklemeyiz!

BAROK DÖNÜŞÜM

Aykut Köksal

Topos, 2020, 215 s.