Mayıs 2016'da Açık Radyo

Açık Radyo Bülteni
-
Aa
+
a
a
a

Mayıs 2016’da Açık Radyo’daki bazı konuklarımız ve konularımız şöyleydi:

Açık Gazete'de:

Her sabah dünya ve ülke gündemini yakından izlemeye devam ettik.

Örneğin:

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, Avrupa Birliği ve  Türkiye arasında yapılan mülteci anlaşmasının insan haklarına ve hukuka aykırı olduğunu belirtiyor. Açık Gazete'de, Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin resmi mülteci politikalarını ele aldık.

Soma Nöbeti köşemizde, Soma Katliamı'nın 2. yılında Avukat Can Atalay ile dava sürecini konuştuk. 

Ekonomi Politik köşemizde Ali Bilge ile, son aylarda defalarca yapmak zorunda kaldığımzı gibi, demokrasi tarihimizin en karanlık günlerinden geçtiğimiz ve muhafzakâr demokratlıktan otoriter faşizme, diktatörlüğe geçmemize ramak kalan şu günlerde, bu süreci durdurmak için ne yapılması gerektiğiniMeclis'te yapılan oylama ile dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla beraber parlamentonun neredeyse lağvedilmesini, ana muhalafet partisi CHP'nin oylamadan bu sonucun çıkmasına katkısını, yanısıra haftasonu yapılan AKP genel kongresinde izlenen "tek adam, tek şef" manzarasını, bütün bu tablonun demokrasi cephesi açısından ne anlama geldiğini konuştuk. 

Ufuk Turu köşemizde, Ahmet İnsel'le, Londra'nın ilk  Müslüman Belediye Başkanı Pakistan kökenli Sadık Khan'ın hikâyesini dünyanın ve Avrupa'nın gidişatına da değinerek değerlendirdik.

 

Açık Dergi'de:

Açık Dergi'de geçtiğimiz ay yayınlamaya başladığımız "Kültür ve 'Yönetimi' " dosyasının kapağını Mimar Korhan Gümüş ile açtık. Emek Sineması'nın içinde bulunduğu Serkildoryan Kompleksi'nin yerine inşa edilen "Grand Pera"nın açılışı yaklaşırken, yapının İstiklal Cephesi'nde hayata geçirilen "vitrinlik" sanat projesini ve beraberinde sunulan "Sokakta / Hayata Karışan Sanat" iddiasını öncelikle konu etmek istedik. Gümüş ile "sembolik üretimin" sermayeye bağlantısı ekseninde görüştük; kamusal alan, 'kültürün 'fethi' ve yeni "yönetim" biçimini konuştuk.

Kültür ve Yönetimi başlıklı köşemizin ikinci bölümünde YAMA Küratörü Övül Durmuşoğlu konuğumuzdu. Işıl Eğrikavuk'un Pera Oteli'nin dış cephesinde yer alan, YAMA projesi kapsamındaki "Havva Kızım Elmanı Bitir" isimli video çalışmasının Beyoğlu Belediyesi Zabıtası tarafından  'görüntü kirliliği' oluşturduğu gerekçesiyle karartılmasını konuştuk. 

Aret Gıcır’ın ‘Günden Güne’ başlıklı sergisi, 7 Mayıs Cumartesi Galata Rum İlkokulu’nda açıldı. Açık Dergi'de, çizer ve ressam Aret Gıcır’la, Patrik Mesrob Mutafyan’ın hastalığına odaklanarak, toplumsal hafızanın zamanla soluşuna işaret eden yapıtları hakkında konuştuk.

25 - 29 Mayıs tarihleri arasında yapılan Beyoğlu Festivali'ni, festival düzenleme komitesi ekibinde yer alan Volkan Burç'la konuştuk.

Shakespeare Aramızda:

Geçtiğimiz ay Açık Radyo'da, Mayıs 2016 ile Ekim 2016 arasında British Council işbirliğiyle yayınlayacağımız, ölümünün 400. yıldönümü anısına bütün dünyada yapılan Shakespeare Lives (Shakespeare Yaşıyor) etkinliklerinin bir parçası olan Shakespeare Aramızda programı başladı.

Açık Bilinç'te:

 Dunning-Kruger Sendromu olarak bilinen ‘kifayetsiz bihaber’lik durumundan söz ettik. Dunning-Kruger Sendromu, 'cahil cüreti' denilen durumu

Stanford Üniversitesi’nden R.Fernald ve R.Sapolsky'nin araştırmaları ışığında, biyolojik dünyada "Hakimiyet Hiyerarşisi" sisteminden, tahakküm ve biattan konusunu

Sapolsky'nin babunlarda iktidar ve  güç dengelerini gözleyerek yazdığı "Barışın Doğal Bir Tarihçesi" başlıklı makalesinden yola çıkarak insan doğası ve barış konusunu

ele aldık.

Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda:

Bu ayki konuklarımız Yalçın Tosun, İlhami Algör ve Şule Gürbüz'dü.

Hikâyenin Kadın Hali'nde:

Kamuoyunda kısaca "Boşanma Komisyonu" olarak bilinen araştırma komisyonunun geçtiğimiz hafta yayınladığı ve "ailenin bütünlüğü" adına kadın haklarının açıkça gaspedildiği raporu, KA.DER Genel Sekreteri Mine Kılıç, Yönetim Kurulu'ndan Yasemin Bektaş ve Avukat Hülya Gülbahar'la konuştuk.

Kentin Tozu'nda:

Tüm dünyada Mayıs ayında başlayan “Fosil Yakıtlardan Kurtul” (Break Free) kampanyasını ve 15 Mayıs'ta Aliağa'da yapılan Türkiye ayağını Foça Çevre Platformu FOÇEP ve Fosil Yakıtlara Karşı İnisiyatif’ten Bahadır Doğutürk ile konuştuk;

Daha önceleri programa birçok kez konuk ettiğimiz David Harvey’in, 28 Haziran 2015’de Londra’da yaptığı konuşmasını yayınladık. Harvey, emeğin mekânından sermayenin mekânına evrilen kentte gündelik yaşamı nasıl  örgütleyeceğimizi tartışıyor.

Matemetik Hikâyeleri'nde:

Tosun Terzioğlu'ndan Türkiye'nin matemetik alanındaki en önemli isimlerinden biri olan Cahit Arf'ın hikâyesini dinledik. 

Metropolitika'da:

Sanat Uzun İlham Sonsuz'da:

Açık Radyo'nun 43. Yayın Dönemi'nde başlayan Sanat Uzun İlham Sonsuz programında sanatın hissettirirdiklerinden yola çıkarak 'art attack' -sanatın saldırısı- denebilecek aşırı durumlardan bahsettik;

Müziğin bize hissettirdiklerinden yola çıkarak sohbet ettik;

Yaratıcılık ve ilham perisi üzerine kafa yorduk.

Sinefil'de:

Anayurdu'nun yönetmeni Senem Tüzen'le beraberdik; filmin hikâyesine, oyuncu kadrosuna, çok katmanlı kadın karakterler yaratmaya, anne-kız ilişkilerinin doğasına dair sohbet ettik.

Su Hakkı'nda:

Ölümcül Çevre (Deadly Environment) adlı raporu ele aldık. Bu çalışma dünyanın dört bir yanında suyunu, havasını ve toprağını korumak isterken öldürülen insanları anlatıyor. 

Programa Dublin'den konuk olan "Kârdan Önce İnsan" (People Before Profit) partisinden Memet Uludağ, İrlanda Cumhuriyeti'ndeki su hakkı mücadelesinde gelinen noktayı ve bu gelişmelerin arka planını anlattı.

Kurbağalıdere'nin bir türlü gerçekleşemeyen ıslah hikayesini Kadiköy Kent Dayanışması'ndan Üzeyir Uludağ anlattı.

Yeşil Dalga'da:

Türkiye’nin dört bir yanında termik santral ve kömüre karşı mücadele veren, aralarında TEMA Vakfı’nın da bulunduğu 70’den fazla sivil toplum örgütü ve platformun, 15 Mayıs 2016’da Foça’nın Ilıpınar Köyü’nde #KömürdenKurtul demek için bir araya geldiği etkinliği konuştuk.

TEMA Vakfı Saha ve Gönüllülük Bölümü'nden, Marmara Bölge Koordinatörü Selçin Demirağ ve İda Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Pirinçciler ile Çanakkale'deki termik santralleri ve yerelde yürütülen çalışmaları konuştuk.