Krizde Kültür Alanına "Bütüncül" Bakmak

Açık Dergi
-
Aa
+
a
a
a

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)'nin “Pandemi Sırasında Kültür-Sanatın Birleştirici Gücü ve Alanın İhtiyaçları” başlıklı politika metnini İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece Aydınlık'la konuşuyoruz.

Barış İçin Müzik Orkestrası
Barış İçin Müzik
Kültür Alanında Bütüncül Bir Plan Gerekiyor
 

Kültür Alanında Bütüncül Bir Plan Gerekiyor

podcast servisi: iTunes / RSS

Açık Dergi'de daha önce Yaratıcı Güçleri Kullanabilmek başlığıyla haberleştirdiğimiz çalışmanın bu bölümde ayrıntılarına bakıyoruz. 

Türkiye’de kültür-sanat dünyasının geri dönülemez bir zarar görmeden faaliyetlerine devam edebilmesi için merkezi ve yerel yönetimler, özel sektör kurumları, uluslararası kuruluşlar ve bireysel bağışçılara yönelik temel öneriler sunan çalışma, günümüzün acil sorunları çevresinde geliştireceğimiz tartışmaya katkı sunmak amacıyla hızla yayımlanmış. Bununla birlikte alanın sorunlarına kapsayıcı ve bütünlükçü bir perspektifle bakıyor. 

İKSV'nin daha önce yayımladığı "Kültür ve sanat alanına yönelik kamusal destekte temel politika önerileri" başlıklı metinden alıntılarsak "kültürel etkinliklerin ekonomik değerinden çok sosyal faydaları önemsenme[si]" gerekliliğinden hareket edersek COVID-19'a bağlı sağlık krizinin hızla bir ekonomik ve hemen ardından psikolojik bir krize dönüştüğü bugünlerde, kültür ve sanatın gücü; bu süreçte kültür sektörünün ne türden bir mobilizasyona ihtiyaç duyduğu, hayati önemde sorular olarak önümüzde duruyor. 

Bu minvalde, bir yandan kültür alanına yönelik destekleri konuşur ve tartışırken, öte yandan kültür sektörünün içinde bulunduğumuz dünyanın sorunlarına nasıl ve ne şekilde cevap vereceği ya da vermesi gerektiği üzerine de düşünmeli; böylece eğlence sektörü ile arasına o kritik bir mesafeyi de koymalıyız.   

Hiç şüphesiz bu çaba ancak kolektif bir biçimde anlamlı olur. Çoğulcu ve tartışma kültüründen yana, yani toplumsal fayda ve ortaklaşmayı gözeten, yanı sıra gezegenin yaşadığı krizi ele alma kapasitesini hesaba katacak bir perspektif ile mümkün bu da. 

Ayrıntıları Özlem Ece Aydınlık'la değerlendiriyoruz. 


Not: Açık Radyo'nun 51. yayın dönemi ile birlikte bu söyleşinin temas ettiği pek çok konuya önümüzdeki 6 ay boyunca daha yakından bakacağımız "Kültür Sektörü" programı da yayınımıza katıldı. Funda Lena'nın hazırlayacağı bu özel seri, her Pazartesi akşamı 19:00'da Açık Dergi'de yer alacak.