Osman Kavala ve sosyal politika faaliyetleri

-
Aa
+
a
a
a

Açık Bilinç’te, konuklarımız Zafer Kıraç, Beril Sönmez, Övgü Gökçe, ve Asena Günal’ın anlatımlarıyla Türkiye'de gönüllülük esasıyla yapılan sosyal politika faaliyetlerinden etkileyici bir seçki sunduk.

Fotoğraf: T24
Açık Bilinç
 

Açık Bilinç

podcast servisi: iTunes / RSS

— / —

Geçen hafta, sosyal politikalar kuramının doğuşu ve gelişmesini konu etmiş, Prof. Ayşe Buğra ile bu konunun adalet, eşitlik, yoksulluk gibi temalar çerçevesinde iktisat, sosyoloji, felsefe ve siyasi bilimlerin kesiştiği çokdisiplinli bir alanda nasıl çalışıldığından konuşmuştuk.

Bu hafta, sivil toplum kuruluşları insiyatifiyle ülkemizde başlatılan ve desteklenen sosyal politika çalışmalarından somut örnekler sunacağız, hangi alanlarda ne tür faaliyetlerin sürüyor olduğundan söz edeceğiz.

— / —

Söz edeceğimiz sosyal politikaların hepsi, depremzedelerden çöp toplayan çocuklara, küçük insiyatiflerden yerel sanatçılara uzanan bir yelpazede, kültür-sanat diyalogunu desteklemiş ve toplumun çok çeşitli kesimlerinden binlerce insanın hayatına dokunmuş faaliyetleri kapsıyor.

Bu geniş ve zengin yelpaze içinde, programın dört konuğu, kendi alanlarında başını çektikleri faaliyetleri ayrı ayrı anlatacaklar, çalışmalarından örnekler verecekler.

— / —

İnsan hakları aktivisti  Zafer Kıraç'tan, 1999'da oluşturulan Deprem Sivil Koordinasyon Merkezi, Sosyal ve Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği, ve çöp toplayan çocukların eğitime geri dönmesi konusunda çalışan Yüzyüze Derneği'nin çalışmalarını dinleyeceğiz. 

Konuğumuz ayrıca 2000li yıllarda düzenledikleri Sur Belediyesi çocuk senliklerinden, sinema, tiyatro, ve sanat faaliyetlerinden, Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği ve halen sürmekte olan Cezaevleri Rehabilitasyon Programı'ndan söz edecek.

Inline image

— / —

Bir diğer konuğumuz, Diyarbakır Sanat Merkezi program koordinatörü Övgü Gökçe, yöredeki kültürel çoğulculuğu ve kültür-sanat işbirliğini destekleyen çalışmaları anlatacak.

— / —

Daha sonra Beril Sönmez, 2002'de kurulmuş olan Anadolu Kültür Derneği bünyesinde sürdürülmekte olan göç, mülteci desteği, farklı dillere sahip çocuklar için sanatsal öğrenme, ve kentte bir arada yaşama pratiğinin iyileştirilmesi konusundaki faaliyetlerden söz edecek.

Inline image

— / —

Son olarak, Anadolu Kültür'ün direktörü Asena Günal, bir "kültür sanat merkezi ve tartışma alanı" olarak oluşturulmuş olan, program koordinatörlüğünü yürüttüğü DEPO Istanbul'un kuruluşunu ve faaliyetlerini anlatacak.

Inline image

DEPO konusunda bizim programımıza sığmayan daha detaylı bilgileri merak edenler,  Çelenk Bafra'nın hazırlayıp sunduğu Hariçten Sanat'ın Asena Günal ve Aslı Çetinkaya'nın konuk olduğu 12 Ağustos programını dinleyebilirler.

— / —

Programda söz edeceğimiz gönüllülük temelinde yapılan bütün bu güzel ve faydalı sosyal politika faaliyetlerinin bir ortak noktası var. 

Hepsini başlatan ve/ya geliştiren, kurumsal kimliğe kavuşturan ve destekleyen kişi, Osman Kavala.

Inline image

Bu haftaki program, kendi reklamını yapmayı sevmeyen, genellikle geride durmayı tercih eden Osman Kavala'nın sosyal politikalar alanında başını çektiği ve desteklediği faaliyetlerinden, onun yaklaşımını temsil edeceğini umduğumuz bir seçki sunmaya çalışıyor.

— / —

Bu özeti, Osman Kavala hakkında son günlerde yayımlanmış iki güzel yazı ile bitireyim:

(1) Kadri Gürsel'den "Osman Kavala’nın mahpusluğu utandırıyor"

(2) Murathan Mungan’dan "Zulmün hükmü şimdiki zamana geçer, resmi tarihin ömrü dünyanın her yerinde kısadır"

Inline image

— / —

Haftaya, her iki yılda bir yaptığımız üzere, Prof. Hakan Gürvit'le, Alzheimer hastalığı konusundaki son bilimsel verilerden, teşhis ve tedavi alanındaki gelişmelerden söz edeceğiz.

Açık Bilinç'i Salı sabahları 9:30'da dinleyebilir, podcast arşivine ulaşabilirsiniz.