Kadın Hakları Hareketi ve Feminist Kuram

-
Aa
+
a
a
a

Feminist, aktivist, akademisyen bell hooks kimdir, neler yapmıştır? Dünya genelinde kadın hareketi kuramcılarının söyledikleri ülkemiz kadınlarını niye ilgilendirmeli? Felsefeci Dr. İmge Oranlı anlatıyor.

 

bell hooks
 Kadın Hakları Hareketi ve Feminist Kuram
 

Kadın Hakları Hareketi ve Feminist Kuram

podcast servisi: iTunes / RSS

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kökleri 20. yüzyılın başlarında giden ve sonradan Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış olan, kadın hakları hareketinde önemli bir odak noktası. 

Biz de bu günde kadın hareketini, Türkiye'deki ve dünya genelindeki durumlarıyla karşılaştırmalı olarak ele alıyoruz.

1914'ten Almanca bir afiş

-- / --

Konuğumuz Dr. İmge Oranlı'nın, programda konuştuğumuz konularla ilgili olarak 5Harfliler sitesinde yayımlanmış iki yazısı var. İlki aktivist-akademisyen bell hooks'un eğitim felsefesi; ikincisi de Simone De Beauvoir, Audre Lorde, ve Judith Butler gibi feminist kuramcılar üzerine.

1. "bell hooks’un Eğitim Felsefesi Üzerine bir Deneme: Katılımcı Pedagoji ve Uygulanışı"

Bell Hooks

2. "De Beauvoir, Lorde, Butler: Hangi Bedenler Neyi Düşünüyor?"

Simone De Beauvoir, Judith Butler ve Bell Hooks

Biz de programda bu yazılardan yola çıkarak kadın hakları hareketine destek olacak eğitim yöntemleri nelerdir, dünyanın diğer ülkelerinde kadın çalışmaları üzerine yazan kuramcıların söyledikleri, Türkiye'deki kadın hareketi için niye önemli olabilir gibi soruları tartışıyoruz.

-- / --

Not. Bu haftaki programla eşgüdümlü olarak, geçen hafta Vakayiname'de gazeteci Nadire Mater Türkiye'deki kadın hareketinin evrelerini anlatmıştı.

Aynı tartışmaya bu cuma da Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nden Berfu Şeker ile devam edeceğiz.