Yürüye Yürüye

-
Aa
+
a
a
a

Yürümenin her türlü hali

 
15 günde 1 Salı 14:00’te
 
Kayıt Arşivi  ve Podcast  iTunes / RSS
 
Kudret Çobanlı
 
58. Yayın Dönemi: 30 Ekim 2023 - 28 Nisan 2024

Şu ana kadar yer aldıkları bütün yayın dönemleri;

Yürüye Yürüye programı, yürümenin çeşitli yönlerini, tarihini ve toplumsal etkilerini inceleyen bir sesli düşünme denemesi. Yürüme eyleminin toplumsal, politik ve edebi yönlerini ele alarak farklı toplumsal aktörlerin bu eylemi nasıl deneyimlediğini ve yorumladığını inceliyor.