Dunya Mirasi Adalar: 6 Mart 2018

-
Aa
+
a
a
a
Açık radyo
 

Dunya Mirasi Adalar: 6 Mart 2018

Açık radyo konuğumuz,Şehir ve bölge plancısı Doç Pelin Pınar Giritlioğlu ile Adalar 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının iptalini konuştuk.
Siyasi irade ne istiyor? Gerçekten Adalara faydalı olacak bir plan mı yapmak istiyor yoksa rant kaygısı ile bir plan mı yapmak istiyor?Koruma amaçlı imar planlarının iptali ile birlikte yine seneler sürecek bir sil baştan mı yaşanacak? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? 
Koruma Kurulunca 2011'e kadar uygulanan "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının" hala kullanımı söz konusu olacak mı? Ve merak ettiğimiz bir çok konuyu konuştuk