Dünya Mirası Adalar: 5 Aralık 2017

-
Aa
+
a
a
a
Açık radyo
 

Dünya Mirası Adalar: 5 Aralık 2017

Açık Radyo'da bu Salı, İstanbul Sehir ve Bölge Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Akif Burak Atlar konuğumuzdu. 1/1000 uygulama imar planı kararlarının, üst ölçekli 1/5000 planda tespit edilen sorunların giderilmesi için; 1/5000 koruma amaçlı nazım imar planında revizyon çalışması yapılabilir mi? Plan hazırlık sürecinde kültür varlıklarının envanterleri yeterince hazırlanmış mı? Yapı tipolojileri belirlenmeden,yapı yükseklikleri vermek nasıl sorunlar getirir? Ada ve sokak bazında yapılaşma koşulları neden tarif edilmemiş? konuları konuşuldu