WWF’in “Dünya Saati” uygulaması gerçekleşti

-
Aa
+
a
a
a

WWF’in çağrısıyla dünya genelinde düzenlenen “Dünya Saati”, gerçekleşti.

Fotoğraf: WWF
Gezegenin Geleceği: 29 Mart 2022
 

Gezegenin Geleceği: 29 Mart 2022

podcast servisi: iTunes / RSS

WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) çağrısıyla her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen “Dünya Saati”, bu yıl 26 Mart Cumartesi akşamı 20.30 – 21.30 saatleri arasında “dönüşüm” çağrısıyla gerçekleşti. Etkinlikte, dünya genelinde iklim ve biyoçeşitlilik krizine dikkat çekmek için ışıklar bir saatliğine kapatıldı. Türkiye’de de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ortaköy Büyük Mecidiye Camii, Truva Atı gibi anıt ve eserlerin yansıra çok sayıda kurum ve belediye, ışıklarını, bir saatliğine Dünya Saati için kapattı. Ülkemizde WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülük ettiği etkinliğin katılımcıları “Dünya Saati, Dönüşüm Saati” diyerek, dünyanın her yerinden milyonlarca insanla birlikte gezegenin sesi oldu. Dünya Saati’ne bireyler desteklerini www.dunyasaati.org  adresi üzerinden gösterdi. İklim krizi ile mücadele için geleceği birlikte aydınlatma çağrısında bulunan sitenin blog bölümünde bu çağrı doğrultusunda yol gösterici güncel yazılar bir araya getirildi. WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Dünya Saati sonrasında yaptığı açıklamada iklim krizinin etkilerine gözle görülür şekilde maruz kalan ilk ve krizi durdurabilecek son kuşak olduğumuzu hatırlatarak bireyler, özel sektör, karar alıcılar başta olmak üzere tüm kesimleri harekete geçmeye davet ediyoruz.  Gezegenimizin geleceği için sorumluluklarımızı hatırlayarak dönüşüm çağrısına kulak verelim.” dedi.

SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi’nin ‘Türkiye'de Enerji Sektörünün Dijitalleşmesi Kapsamında İş Modellerinin, Teknolojilerin ve Gerekli Mevzuat Altyapısının Değerlendirilmesi’ raporu açıklandı. Dijital Enerji Forumu 2022’de düzenlenen Enerjide Dijitalleşme ve Yeni İş Modelleri - SHURA özel oturumunda tanıtımı yapılan rapor ile enerji dönüşümünde dijitalleşme ve yeni iş modelleri incelendi. Çalışmaya göre, enerji sisteminin dönüşümü ve temiz enerjiye geçiş, sektörde yaşanan dijital devrime paralel olarak gerçekleşiyor. Oturumda konuşan SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, Türkiye’nin dünyadaki yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm süreçleri ile bütünleşmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Biz de SHURA olarak enerji dönüşümünün ana ekseni olan konuları, teknoloji, ekonomi, enerji politikaları ve sosyo-ekonomik faydaları dahil olmak üzere tüm yönleriyle inceliyoruz. Bugün açıkladığımız raporla enerji dönüşümü kapsamında yaptığımız çalışmaların hayata geçme sürecinde dijitalleşme ve yeni iş modellerinin önemini ortaya koyduk. Öte yandan Türkiye’deki enerji sektörü için geçerli olabilecek öneriler geliştirdik.”  Raporda, dijital teknolojileri kullanan iş modelleri farklı amaçlara ve hedef müşterilere odaklansalar da, ortak amaçlarının dönüşen enerji sektörüne sağlıklı geçişi sağlamak olduğu vurgulanıyor. Yeni iş modellerinin enerji sektörüne entegrasyonunun, son tüketicilere sağlanan yenilikçi enerji çözümlerinin yanı sıra dengeli bir elektrik şebekesinin sağlanmasına hizmet edeceği belirtiliyor.

Rus gazetesi Kommersant tarafından elde edilen bir bakanlık raporu, 1990 ile 2050 yılları arasında ulusal net emisyonları %80 oranında azaltma planlarının şu son durumda gerçekleştirilemeyeceğini söyledi. “İklim Analitiği” Rusya analisti Ryan Wilson, Climate Home’a bu hedefin iddiasız olduğunu ve esasen, gerçek emisyon azaltımlarından ziyade sayımla ilgili hilelere dayandığını ve yaptırımlardan büyük ölçüde etkilenmeyeceğini söyledi. Climate Action Tracker, Rusya’nın iklim hedefini ve eylemini “kritik olarak yetersiz” olarak değerlendiriyor. Rus yenilenebilir yatırımcıları, yaptırımlar nedeniyle projelerini planladıkları kadar hızlı inşa etmelerinin olası olmadığı konusunda uyardı. Rus hükümetinden gecikme nedeniyle kendilerine ceza kesmemesini istedi. Rus petrol ve gaz şirketlerinin gelirlerinin boykotlardan zarar görmesi muhtemel. Avrupa Birliği, Rus gazı kullanımını bir yılda üçte iki oranında azaltmayı ve 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtlarını kullanmayı bırakmayı planlıyor.

Avrupa Birliği’nde zorunlu hale getirilen Sıfır Enerji Binalara dönüşüm konusunda Türkiye’de farkındalığı artırmak için bu yıl üçüncüsü düzenlenen ZeroBuild Summit’22- Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi, İstanbul’da gerçekleşti. 44. Yapı Fuarı TurkeyBuild İstanbul ev sahipliğinde yapılan Zirve’nin kapanış oturumunda sektör temsilcileri ortak bir deklarasyona da imza attı. Zirvenin web sitesinde de imzaya açılan deklarasyonda; Türkiye’nin Sıfır Karbon Binalar İçin Yol Haritası’nın çıkarılması, Sıfır Enerji Binaları yaygınlaştırmak üzere teşvik planları geliştirilmesi gibi talepler dile getirilirken, bu alanda faaliyet gösteren sektörlerin de çalışmalarını gözden geçirmeleri ve iyileştirme yapmaları öneriliyor. Deklarasyona; yapı malzemeleri, yalıtım, havalandırma, ısıtma-soğutma, ev otomasyonu, aydınlatma, ev aletleri ve mimarlık gibi bu alandaki tüm ilgili sektörlerin temsilcilerinin imza vermesi hedefleniyor. Zirve’nin kapanışında konuşan ZeroBuild Summit’22 Direktörü Dr. Gamze Karanfil, deklarasyonun imzacılarının; yeni binaların 2030’a, tüm binaların ise 2053 yılına kadar Net Sıfır Enerji Bina olması için oluşturulacak stratejik plana katkıda bulunmayı benimsediklerini söyledi. Deklarasyonla sadece merkezi yönetimin değil tüm paydaşların üzerine düşen sorumluluğu hatırlatmak istediklerini de vurgulayan Karanfil, deklarasyonun, “2053 Net Sıfır Hedefine” ulaşmada gerekli aksiyonları almak üzere bu alanda çalışan paydaşların benimsedikleri yaklaşımları içerdiğini aktardı.