Görele Çayı üzerinde planlanan HES projesine karşı kampanya devam ediyor

-
Aa
+
a
a
a

Giresun Görele Çayı üzerinde planlanan HES projesine karşı kampanya devam ediyor.

Gezegenin Geleceği: 12 Mart 2021
 

Gezegenin Geleceği: 12 Mart 2021

podcast servisi: iTunes / RSS

Giresun Görele Çayı üzerinde planlanan HES projesine karşı kampanya Change.org/GoreleHes adresinde devam ediyor. Özel şirket tarafından planlanan projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin mevzuat nedeniyle iptal edilmesi üzerine, şirket konuyu mahkemeye taşıdı. Dava süreci devam ederken yeral halk kampanyaya destek bekliyor. Bugüne dek yedi binin üzerinde kişinin imzaladığı kampanyayı başlatan Yavuz Öztürk, kendisinin ve yöre halkının bu projeye neden karşı olduğunu çok sayıda nedenle açıklıyor. Bunlardan bazıları şu şekilde: ''Görele Çayı üzerinde yapılacak herhangi bir HES projesi o bölgedeki iklim ve bitki örtüsünü olumsuz yönde etkileyecek. Akarsu yatağındaki suyun can suyuna dönüştürülmesi, buharlaşmanın daha az olacak olması demek. Dolayısıyla yağış miktarını bariz bir şekilde etkileyecek, daha kurak bir iklim oluşmasına neden olacak. Haliyle o bölgedeki tarım ürünleri olumsuz etkilenecek ve köylünün gelir kaybına uğramasına neden olacak. Suyun azaltılmasıyla beraber balık popülasyonu da azalacak, balıkların akarsu içindeki yukarı yönlü hareketi kısıtlanacak ve aşamayacakları şelaleler oluşacak. Dolayısıyla balıktan beslenen kunduz gibi canlıların o bölgedeki varlığı tehdit altında olacak. HES planlanan bölgede 20 den fazla göl oluşumu bulunuyor ve yöre halkı sıcak yaz günlerinde bu gölleri yüzmek ve serinlemek için kullanıyor.” Kampanyaya Change.org/GoreleHes adresinde.

Eski santrallar kirletmeye devam ediyor

Çevre mevzuatına uyum için gerekli yatırımlarını yapmamış eski santrallar hava, su ve toprağı kirletmeye devam ediyor. Yüz binin üzerinde kişinin imzaladığı Change.org/TemizHavaHaktır adresindeki kampanya, çevre yatırımı yapmayan santrallere çalışma izni verilmemesini talep ediyor: “Kömürlü termik santrallerine çevre yatırımı muafiyeti verilmemesi için 2019 yılında başlattığımız bu kampanya, yasa tasarısındaki Madde50'nin veto edilmesiyle başarıya ulaşmıştı. Ancak santraller gerekli yatırımları tamamlamadan, havayı ve çevreyi kirletmeye devam ederek "geçici izin belgesiyle" tekrar çalışmaya başladı. “İzin vermeyin” demek için kampanyamızı tekrar imzaya açtık. Daha önce başardık, tekrar başarabiliriz. 2020 yılının ilk altı ayında gerekli çevre yatırımı olmadığı için kapatılan kömürlü termik santraller,  "geçici faaliyet belgesiyle" ile tekrar çalışmaya başladı ama baca gazı arıtımı için hangi yatırımları yaptıkları ve emisyonlarının limitlere uygun olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat bu santraller şu anda çalışmaya ve korona ile boğuştumuz şu zor günlerde, havamızı kirletmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanına sesleniyoruz: ‘Çevre yatırımlarını tamamlamayan santrallerin havamızı ve suyumuzu kirletmeye devam etmesine izin vermeyin!” Kampanya Change.org/TemizHavaHaktir adresinde. 

"Sazlıklar doğa parkı olsun"

Edremit Çevre Platformu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Körfezi kıyısındaki Altınkum’da bulunan sazlıkların doğa parkı olması talebiyle bir kampanya başlattı. Change.org/DalyanSatilmasin adresindeki kampanyayı kısa sürede 3 binin üzerinde kişi imzaladı. Kampanya metinde şu ifadelere yer veriliyor: “Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Körfezi kıyısındaki Altınkum’da bulunan sazlıklar, vaktiyle burada uzanan devasa Dalyan’dan günümüze ulaşan ve elimizde kalan son bölüm. Kazdağları ekosisteminin denizle kucaklaştığı bölgede, halen konut ve tesislerle kuşatılmış olan bu arazi, binlerce canlının içinde yaşadığı bir doğal sulak alan. Mülkiyeti Hazine'ye ait olan bu arazilerinin 380 dönümlük kısmı, 2020 yılı başında "şartlı ve bedelsiz" olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne “yapı rezerv alanı” olarak devredildi. Şimdi planlama aşamasında. Şüphesiz bir kenti dönüştürmenin tek yöntemi, Hazine arazilerinin imara açılması, satılması ve betona boğulması olmamalı. Aksine, bu sulak alanda mükemmel bir doğa parkı kurulabilir. Çevresi insan baskısına karşı korunmaya alınıp, içinde hem doğal yaşamın devamı ve hem de kontrollü ziyaretler sağlanabilir. Bakanlığın vermiş olduğu süre dolmadan, doğru bir planlama yapılarak bu alanın doğa parkına dönüştürülmesi, en isabetli değerlendirme yöntemi. Bölge halkının ve Körfez'in ortak talebi bu yönde. Beton lobisine karşı, elimizde kalmış olan sulak alanların savunulması için desteğinizi istiyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dalyan'daki araziye bir doğa parkı yapmalı. Dalyan yapılaşmadan kurtarılmalı.” Kampanya Change.org/DalyanSatilmasin adresinde. 

Öte yandan Türkiye'nin, iklim krizini durdurmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamaya yönelik hedefler içeren Paris Anlaşması'nı onaylaması için geçtiğimiz hafta başlatılan kampanyada imzalar 10 bine yaklaştı. 45 sivil toplum kuruluşunun imzacısı olduğu kampanya Change.org/Paris adresinde devam ediyor. Kampanyanın talebi: İklim değişikliğini durdurmak için tüm ülkeleri bir araya getiren Paris Anlaşması’nın TBMM’de gündeme getirilip onaylanması. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 197 ülkeden 191’i Paris Anlaşması’nı imzaladı ve onayladı. Onaylama sürecini tamamlamayan 6 ülke kaldı. Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ve Türkiye. Kampanya Change.org/Paris adresinde.