G20 hükümetlerinin fosil yakıtlara sağladığı destekte 'göstermelik' düşüş

-
Aa
+
a
a
a

Yeni yayımlanan “G20 Karnesi”, verimsiz fosil yakıt teşviklerini sona erdirmek üzere birçok kez sunulan taahhütlere rağmen, G20 hükümetlerinin fosil yakıtlara sağladığı desteğin 2014-2016 yılları arasındaki harcamaya kıyasla sadece %9 düşüş göstererek son üç yılda yıllık 584 milyar dolara ulaştığını ortaya koyuyor.

Gezegenin Geleceği: 12 Kasım 2020
 

Gezegenin Geleceği: 12 Kasım 2020

podcast servisi: iTunes / RSS

Yeni yayımlanan “G20 Karnesi”, verimsiz fosil yakıt teşviklerini sona erdirmek üzere birçok kez sunulan taahhütlere rağmen, G20 hükümetlerinin fosil yakıtlara sağladığı desteğin 2014-2016 yılları arasındaki harcamaya kıyasla sadece %9 düşüş göstererek son üç yılda yıllık 584 milyar dolara ulaştığını ortaya koyuyor. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü (IISD), Uluslararası Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü (ODI) ve Uluslararası Petrol Dönüşümü (OCI) tarafından hazırlanan rapor, bu küçük ölçekli ilerlemenin, COVID-19 kapsamında fosil yakıt sektörüne tahsis edilen milyarlarca dolar nedeniyle, muhtemelen bu yıl sıfırlanacağını belirtiyor. Raporun başyazarı Anna Geddes, “G20 hükümetleri, COVID-19 krizi öncesinde dahi, fosil yakıtlara sundukları kamu finansmanını sonlandırma kapsamında Paris Anlaşması’nda belirlenen taahhütleri yerine getirmek üzere henüz ilerleme kaydetmemişlerdi. Bugün, verilen taahhütlerin aksi yönünde ilerleyerek hayal kırıklığı yaratıyorlar. 2020 yılındaki fosil yakıt finansmanı, G20 ülkelerinin fosil yakıtlara sağladığı fonlarda az da olsa düşüş gördüğümüz son birkaç yıl ile kıyaslandığında, büyük olasılıkla sabit kalmaya devam edecek ya da tekrar yükselme eğilimine geçecek” dedi.

Nallıhan'a termik planı iptal

Ankara’nın Nallıhan İlçesi’nin Uluköy ve Karaköy Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 740 hektar büyüklüğündeki sulak alanda kurulması planlanan Çayırhan-B Kömürlü Termik Santralı’nın imar planı iptal edildi. TEMA Vakfı’nın iklim değişikliğine, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin göz ardı edilemeyeceği santrala karşı açtığı davanın kararı; Nallıhan halk sağlığının, ekosistemin ve doğal varlıkların kömürlü termik santrala karşı korunması bakımından umut oldu. TEMA Vakfı’nın gerekçelerinin haklı bulunduğu mahkemede; hassas bölgede kurulması planlanan santral için gerekli analizlerin yapılmadığı, en uygun yerin belirlenmediği, çevresel risklerin yeteri kadar değerlendirilmediği ve mevcut ekosistem ile su varlıklarına zarar vereceği nedenleriyle imar planının iptaline karar verildi. 

Biden, ABD'yi Paris Anlaşması'na yeniden sokacak

Yeni ABD Başkanı Joe Biden’nin Demokratların Temsilciler Meclisi'ni elinde tutacağı netleşirken, Senato'daki çoğunluğu belirleyecek oylar ise halen belirsiz. Biden şimdiye kadar iklim konusunda en iddialı savları ortaya koyan ABD başkan adayı olurken, bu konudaki samimiyetini gelecek aylar gösterecek. Biden’in iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki tutumu - Biden'in seçilmesi, kampanya süresince ekonomik toparlanma ve istihdam programının merkezine aldığı temiz enerji ve iklim değişikliğine dirençli altyapı yatırımlarına 2 trilyon dolar sağlamaya yönelik tutumuyla, ABD'de federal ölçekte yeni bir iklim politikası dönemine işaret ediyor. ABD’nin Başkan Trump yönetiminde Paris Anlaşması’ndan çekilme talebinin yürürlüğe girdiği günde Biden, Paris Anlaşması'na yeniden taraf olacağına yönelik taahhüdünü yineledi. Bununla birlikte, Demokratların temiz enerji ve sürdürülebilir altyapı harcamalarını artırmak üzere uygulamaya koyabileceği başka yaklaşımlar bulunuyor. Kongre'nin tam desteği olmadığı durumda dahi, Biden Paris Anlaşması'na yeniden taraf olabilir, Yeşil İklim Fonu'na yeniden katılabilir, fosil yakıt teşviklerinin küresel ölçekte sonlandırılması amacıyla baskı oluşturabilir ve diğer ülkelerin iklim değişikliğiyle daha etkin mücadele etmesi talebini güçlendirebilir. Biden aynı zamanda, ABD içerisinde çevresel düzenlemeleri eski haline getirerek güçlenmesini sağlayabilir, temiz enerjiyi öncelikli hale getirebilir ve fosil yakıtların gelişimine yönelik kısıtlamalar getirebilir. 

Yenilenebilir enerji kapasitesi rekor kıracak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yeni bir raporunda, yeni yenilenebilir enerji kapasitesinin bu yıl ve ilerisinde rekor seviyelere ulaşacağını belirtirken fosil yakıt kapasitesinin ekonomik durgunluk ve COVID-19 krizi nedeniyle düşeceğini söyledi. Yıllık yenilenebilir enerji görünümünde IEA, dünya çapında yenilenebilir enerji kapasitesinin yeni ilavelerinin geçen yıla göre %4 artarak bu yıl rekor 198 gigawatt’a (GW) ulaşacağını söyledi. Bu, yenilenebilir enerjinin bu yıl dünya çapındaki toplam enerji kapasitesindeki artışın neredeyse %90’ını oluşturacağı anlamına geliyor. IEA, politika yapıcıların yenilenebilir enerji büyümesinin arkasındaki güçlü ivmeyi desteklemeleri gerektiğini ve politika belirsizlikleri ele alınırsa, yenilenebilir enerji kapasitesi ilavelerinin 2022’de 271 GW’a ulaşabileceğini söyledi.

Mamak'ta terminal olan alana plan değişikliği iptal edildi

Bianet‘in aktardığına göre, Ankara 2. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamak‘ta daha önce terminal olan alanda yapılan plan değişikliğini iptal etti. Mahkeme plan değişikliğindeki iptal kararını imar mevzuatına, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle aldı. Ankara 5. İdare Mahkemesi ise Mamak’ın bir başka mahallesinde yeşil alanı nüfus yoğunluğuna açacak yapılaşmayı içeren plan değişikliğini şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine, kamu yararına dolayısıyla hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçeleriyle iptal etti. Mahkeme aynı zamanda plan değişikliklerinin mülkiyet hakkına ve yapılaşmaya etkisi dikkate alındığında uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğacağını da belirterek, dava konusu işlemin yürütmesini de durdurdu. İki süreci de yargıya taşıyan TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin başkanı Tezcan Karakuş Candan, idare mahkemelerinin aldığı kararlarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Mahkemeler bilim ve tekniği esas alarak kamu yararı yönünde kararını verdi. Kamu yararı için verilen hukuk mücadelesi bir kez daha tescillendi.”