Adana'da inşası devam eden termik santrala karşı kampanya başlatıldı

-
Aa
+
a
a
a

Doğu Akdeniz Çevre Platformu adıyla bir araya gelen 18 çevre kurumu, Adana’nın Yumurtalık ilçesi Sugözü Kumsalı’na yapılacak ve ithal kömürle çalışacak Hunutlu Termik Santralı inşaatı bir an önce durdurulması için kampanya yürütüyor.

Fotoğraf: adanayatemizhava.org
Gezegenin Geleceği: 15 Ocak 2021
 

Gezegenin Geleceği: 15 Ocak 2021

podcast servisi: iTunes / RSS

Change.org/AdanayaTemizHava adresindeki kampanyada Adana’nın ve İskenderun Körfezi’nin bir termik santral daha kaldırmayacağı belirtiliyor. Kampanyada verilen bilgilere göre, halk sağlığını tehdit eden santralin Sağlık Etki Değerlendirmesi ve tüm körfezi kapsayan kümülatif hava kirliliği modellemesi yapılmadı. Kampanyada ayrıca şu ifadelere yer veriliyor. “Bu bölge yıllardır kirli hava ile mücadele ediyor çünkü hemen yanı başında bir santral daha var. Bölgedeki hava kirliliği limit değerlerin çok üzerinde. Hem Adana, hem Yumurtalık yıl boyunca kirli hava soluyor. 2019 yılında hava kalitesi Dünya Sağlık Örgütü’nün sınır değerine çekilebilseydi Adana’da her 5 ölümden 1’i engellenebilirdi.” Kampanyada, santralin yapıldığı yerin Türkiye’de koruma altındaki en önemli kaplumbağa yuvalama kumsallarından biri olduğunun da altı çiziliyor. Koronavirüs krizinin, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini bir kez daha hatırlattığını vurgulayan 18 Sivil Toplum Kuruluşu, “Nüfusun yoğun olduğu Adana merkezde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü’nün sınır değerleri altında tutulabilseydi, 2019 yılında 2 bin 72 ölümün engellenebilirdi” diyor. Doğu Akdeniz Çevre Platformu gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal ise şu bilgilere yer veriyor: “Santral projesinin lisans iptaline karşı açtığımız davada sunulan bilirkişi raporuna göre, Hunutlu projesine çok yakın mesafede bulunan Sugözü Kömürlü Termik Santrali’nin 2003 yılında faaliyete geçmesinin ardından, 2009-2014 yılları arasında kanser vakaları 11 kat, kanser türleri ise yüzde 275 oranında arttı.” Kampanya Change.org/AdanayaTemizHava adresinde. 

Zehirsiz Kampanya sürüyor

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin öncülüğünde 100’ü aşkın kurum ve inisiyatifin oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın insana ve çevreye zarar veren tarım zehirlerinin yasaklanması için 23 Kasım 2019’da başlattığı Zehirsiz Kampanya, Change.org/ZehirsizSofralar adresinde sürüyor. Kampanyada paylaşılan yeni bilgilere göre: “Pestisitlerden zehirlenen çiftçilerin ve tarım işçilerinin sayısı dünya genelinde son 30 yılda yaklaşık 15 kat arttı. Yapılan yeni bir araştırma, dünya genelindeki pestisit kullanımının sonuçlarına dair tehlikeli bir tabloyu ortaya koydu. Araştırmaya göre, 1990’da yıllık yaklaşık 25 milyon olan pestisit zehirlenmesi sayısı, 2020’de 385 milyona yükseldi. Bu yükselişin nedeni, 30 yıl içerisinde pestisit kullanımının dünya genelinde %81 artmış olması. Araştırmaya göre, dünyadaki 860 milyon çiftçi ve tarım işçisinin yarısına yakını (%44’ü) her yıl zehirleniyor. 141 ülkeye ait verilerin incelendiği araştırmada pestisit zehirlenmelerinin yol açtığı ölüm sayısı ise yılda yaklaşık 11 bin olarak veriliyor.” Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, konuyla ilgili şu çağırıda bulunuyor “Hem çiftçi ve tarım işçilerinin sağlığını korumak, hem de pestisit kullanılan ürünleri tüketen toplumun sağlığını korumak için pestisit kullanımını azaltmaya yönelik politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor.” Zehirsiz Kampanyası’nda bugüne dek çok önemli gelişmeler yaşandı: Kampanya kısa sürede kamuoyunda yankı buldu ve kampanyanın talepleri ile ilgili TBMM’de 3 soru önergesi, 1 araştırma önergesi verildi. Kampanyaya 146 bin kişi imza vererek destek oldu. Kampanya olumlu sonuç verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı 25 pestisit etken maddenin yasaklanmasına, 7 etken maddenin de kısıtlanmasına karar verdi. Kampanya Change.org/ZehirsizSofralar adresinde. 

Bir kampanya da Kuzey Ormanları için

Kuzey Ormanları Savunması’nın yürüttüğü, Kuzey Ormanları’nın 'Muhafaza Ormanı' ilan edilmesini ve mutlak koruma altına alınmasını talep eden kampayada imzalar 130 bini geçti. Change.org/KuzeyOrmanlari adresinde yer alan kampanyada şu ifadelere yer veriliyor: “Trakya, İstanbul ve Anadolu'nun; su, nefes, yaşam kaynağı olan Kuzey Ormanları "Muhafaza Ormanı" ilan edilerek mutlak korumaya alınmalı, her türlü rant ve yağma projesine derhal kapatılmalı. Eşsiz bir ekosistemler birliği olan Kuzey Ormanları, Marmara Bölgesi'nin en büyük ve en önemli yaşam kaynağı.” Kuzey Ormanları olarak adlandırılan bölge, Marmara Bölgesi'nin Karadeniz kıyı kuşağı boyunca batıda Istranca Dağları'ndan doğuda Melen Havzası’na kadar uzanan; idari açıdan Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinin kuzey kısımlarını oluşturan ve bu illerin yerleşim alanları için yaşamsal önem taşıyan ekosistemler bütününü ifade ediyor.'' Kampanya’nın talepleri: Belgrad Muhafaza Ormanı Statüsünün korunması, sınırlarının genişletilmesi, Kuzey Ormanları adı ile tanımlanmasıve Kuzey Ormanları’nda yetkili tüm Orman Bölge Müdürlükleri sınırları içinde kalan ormanlık alanların bu sınırlar içinde yer alması. Kampanya Change.org/KuzeyOrmanlari adresinde.