Yaşam KIYIDA, mücadele KIYIDA, dayanışma KIYIDA, hepimiz KIYIDA’yız

-
Aa
+
a
a
a

Dünya Mirası Adalar'a konuk olan Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı temsilcileri tüm kıyılar için ticarileştirmeye karşı çağrıda bulundu.

""

Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı'nın gerçekleştirdiği çağrı şu şekilde: 

"Türkiye'de mücadele eden kıyı hareketleri olarak, kıyıların işletmeye açılması yoluyla özel - mülkleştirildiğini ve halkın serbest ve ücretsiz erişimine kapatıldığını görüyor, bir yandan da kıyılardaki doğal yaşamı bozan tüm yapılaşma ve hizmet adı altındaki faaliyetlerin kıyı ekosistemine geri dönüşsüz zararlar verdiğini biliyoruz. Bizler, bu talan politikalarına karşı yerellerdeki direnişlerimizi güçlendirmek ve yereller arasında dayanışma köprüleri kurmak amacıyla bir araya geliyoruz.

Bizler, deniz, göl ve akarsu kıyıları, tüm canlı ve cansız varlıkların ortak yaşam alan kıyı ekosistemlerini ve insanların kıyılara serbestçe erişimini savunuyoruz. Şimdi güçlerimizi birleştirip, kıyıları ranttan ve talandan kurtarmak için Türkiye’nin tüm kıyılarında eş zamanlı 18 Mayıs saat 13.00'te bulunduğumuz kıyıda bir araya gelip, tüm kıyılarımızı geri istiyoruz.

Yaşam KIYIDA, mücadele KIYIDA, dayanışma KIYIDA, hepimiz KIYIDA’yız"