Dünya Mirası Adalar Girişimi

-
Aa
+
a
a
a

Dünya Mirası Adalar Girişimi, Adalar'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasını amaçlayan bir sivil topluluktur. 

Adalar'ın tarihsel mirası, kökleri binlerce yıla uzanan köklü kurumları, bu tarihi kurumlarla birlikte, şehir nüfusunun modernleşme sürecinde içinde bulunduğu coğrafyada oluşturduğu bir arada yaşama deneyiminin en iyi örneğidir ve bu açıdan eşsizdir. Adalar, Dünya Mirası Listesi'nde bulunan İstanbul'un 4 bölgesinin bir devamını, tamamlayıcı nitelikteki bir uzantısını, ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

Dünya ve Türkiye ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan/listede yer alan eser, anıt ve mekanlar düşünüldüğünde İstanbul Adaları’nın da evrensel değer ve kriterler bakımından bu listeye aday olması mümkün olmalıdır. Bu ön değerlendirmeden yola çıkarak, konuyu bir hayal olmaktan öteye götürüp uzman görüşlerini ve benzer projelerin başarı kriterlerini örnek alarak fikri olgunlaştırmak ve Adalar UNESCO Dünya Mirası Listesi (DML) adaylığı girişim grubunu oluşturmak üzere çalışmalara başladık.
 

DML'de yer almak ulaşılacak nihai hedefimiz olmakla birlikte bu yolda ilerlenilirken katedilecek adaylık sürecinin; Adalar’ın değerlerine, kültür mirasına ve geleceğine sahip çıkmak bakımından önemli bir araç olacağı, sivil paydaşların koordineli bir şekilde çalışmalarının önünü açacağı ve tüm paydaşların ortak bir hedefte buluşmalarını kolaylaştıracağı göz önünde bulundurulmalıdır.