Ben de Program Yapmak İstiyorum

-
Aa
+
a
a
a

Açık Radyo'da yayınlanan bütün programlar dinleyiciler tarafından gönüllü olarak hazırlanıyor. Siz de 'Ben de Açık Radyo'da bir program yapabilirim' diye düşünüyorsanız, aşağıdaki bilgileri içeren bir program başvurusu hazırlayıp [email protected] adresine yollamanızı rica ediyoruz.

  • Program adı,
  • Programın altbaşlığı,
  • Müzik programlarında, programın teması, müzik türü ve yer vermeyi düşündüğünüz gruplar/solistler hakkında ayrıntılı bir açıklama,
  • Sözel programlarda, programın içeriği, kapsayacağı konular, bu konuların nasıl işleneceğine dair ayrıntılı bir açıklama,
  • Programa davet etmeyi düşündüğünüz konuklar,
  • Programcıların iletişim bilgileri,
  • Programın 26 haftalık -birer cümle olmak üzere- konu başlıkları
  • Kendinizi tanıtan kısa bir yazı ve özgeçmişiniz

Önemli Notlar:

1. Açık Radyo'da programlar gönüllülük anlayışıyla hazırlandığını tekrar hatırlatmak isteriz.
2. Açık Radyo'nun yayın dönemleri 6 aylık olarak düzenlenmiştir. Önerdiğiniz programı yayın sıklığını da dikkate alarak 6 ay devam edecek biçimde planlamanızı rica ederiz. Yaz dönemi Mayıs başı ile Ekim sonu arasında, kış dönemi ise Kasım başı ve Nisan sonu arasındadır.
3. Program önerileri için başvurunuz yayın dönemi başlamadan en az 6 hafta önce yapılmalıdır.
4. Öneriniz, Açık Radyo Yayın Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde, bu kabul 6 ay için geçerli olacaktır. Programınıza bir sonraki yayın döneminde devam edip etmeyeceğiniz Açık Radyo Yayın Kurulu'nun değerlendirmesi doğrultusunda karara bağlanacaktır.
5. Programınız kabul edildikten sonra, program yapımcı ve sunucularındaki değişiklikler veya programa katılması düşünülen sürekli konuklar için Açık Radyo Yayın Kurulu’ndan onay istenmesini rica ederiz.

Teşekkür ederiz.